Herceg-Novi

Herceg-Novi

Vijesti
Odluka o izradi Lokalne studije lokacije „Mrkovi – Bijela Stijena“ na Luštici
četvrtak, 03 jul 2014 07:32

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je predsjednik opštine donio Odluku o izradi Lokalne studije lokacije „Mrkovi – Bijela Stijena“ na Luštici.

Opširnije...
 
Javna rasprava: Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu LSL "Spiljice-Potok"
utorak, 01 jul 2014 12:53

Iz Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je stavljen na uvid javnosti Izvještaj i zapisnik sa javne rasprave o nacrtu Lokalne studije lokacije “Spilјice-Potok“ na Luštici i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SPU) za Lokalne studije lokacije “Spilјice-Potok“. Javna rasprava je održana u periodu od 5. do 30. maja 2014. godine.

Opširnije...
 
Javna rasprava: Nacrt Izmjena i dopuna DUP-a "Blaca-Jošica“
utorak, 01 jul 2014 10:16

дуп блаца јошица

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da se Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog uranističkog plana "Blaca-Jošica“ za katastarske parcele br. 351, 352, 353/1 i 353/2 KO Jošica, Opština Herceg-Novi stavlja na Javnu raspravu koja će trajati od 1.  do  18. jula.

Opširnije...
 
Javna rasprava: Nacrt UP Vildor u Igalu
sreda, 25 jun 2014 11:33

вилдор ИгалоIz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da se Nacrt Urbanističkog projekta mješovite namjene "Vildor" u Igalu stavlja na Javnu raspravu koja će trajati od 25. juna do 11. jula 2014. godine.

Opširnije...
 
Odluka o izmjeni Odluke o izradi DUP-a Sutorina poslovna zona
utorak, 10 jun 2014 07:03

dup sutorina izmjena

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je predsjednik opštine donio Odluku o izmjeni Odluke o izradi DUP-a Sutorina poslovna zona.

Opširnije...
 
Uticaj na životnu sredinu: bez SPU za Dnevni centar u Sutorini
petak, 23 maj 2014 09:49

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je donijeta Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički projekat za kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole u Sutorini.

Opširnije...
 
Produžetak javne rasprave: LSL Sitnica
petak, 16 maj 2014 07:22

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju  da se javna rasprava  o Nacrtu Lokalne studije lokacije "SITNICA–kat. parcele 4107/11, 4107/12 i 4107/13 sve K.O. Kruševice“ i o Izveštaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za isti plan, zbog zainteresovanosti građana produžava, te da će trajati do  30.5.2014. godine.

Opširnije...
 
Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta
petak, 16 maj 2014 00:00

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju o Programu javne rasprave o Nacrtu Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje, stavlja se na javnu raspravu koja će trajati od 13.05.2014. godine do 29.05.2014.godine.

Opširnije...
 


Strana 3 od 32