Herceg-Novi

Herceg-Novi

Vijesti
Odluka o izradi Urbanističkog projekta "Mimosa Estate" u Igalu
petak, 18 jul 2014 09:00

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je predsjednik opštine donio Odluku o izradi Urbanističkog projekta "Mimosa Estate" u Igalu.

Opširnije...
 
Odluka o izradi Izmjena i dopuna UP-a "Lustreca 2" za zapadni dio na Luštici
petak, 18 jul 2014 09:00

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je predsjednik opštine donio Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Lustreca 2" za zapadni dio na Luštici.

Opširnije...
 
Prednacrt DUP-a Savina - od Šetališta do ulice Save Kovačevića i Braće Grakalića
ponedeljak, 07 jul 2014 08:23

dup savinaz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju objavljuju Oglas o stavljanju na javni uvid Prednacrt Detaljnog urbanističkog plana Savina - od Šetališta do ulice Save Kovačevića i Braće Grakalića.

Opširnije...
 
Odluka o izradi Urbanističkog projekta za hotelski kompleks „Orjen“ na Vrbanju
petak, 04 jul 2014 07:00

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je predsjednik opštine donio Odluku o izradi Urbanističkog projekta za hotelski kompleks „Orjen“ na Vrbanju.

Opširnije...
 
Odluka o izradi Izmjena i dopuna DUP-a „Stara Banja – Igalo“ za UP122 i UP168
četvrtak, 03 jul 2014 07:54

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je predsjednik opštine donio Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Stara Banja - Igalo“ za UP 122 i UP 168.

Opširnije...
 
Odluka o izradi Lokalne studije lokacije „Mrkovi – Bijela Stijena“ na Luštici
četvrtak, 03 jul 2014 07:32

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je predsjednik opštine donio Odluku o izradi Lokalne studije lokacije „Mrkovi – Bijela Stijena“ na Luštici.

Opširnije...
 
Javna rasprava: Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu LSL "Spiljice-Potok"
utorak, 01 jul 2014 12:53

Iz Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je stavljen na uvid javnosti Izvještaj i zapisnik sa javne rasprave o nacrtu Lokalne studije lokacije “Spilјice-Potok“ na Luštici i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SPU) za Lokalne studije lokacije “Spilјice-Potok“. Javna rasprava je održana u periodu od 5. do 30. maja 2014. godine.

Opširnije...
 
Javna rasprava: Nacrt Izmjena i dopuna DUP-a "Blaca-Jošica“
utorak, 01 jul 2014 10:16

дуп блаца јошица

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da se Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog uranističkog plana "Blaca-Jošica“ za katastarske parcele br. 351, 352, 353/1 i 353/2 KO Jošica, Opština Herceg-Novi stavlja na Javnu raspravu koja će trajati od 1.  do  18. jula.

Opširnije...
 


Strana 3 od 33