Herceg-Novi

Herceg-Novi

Vijesti
Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta
petak, 16 maj 2014 00:00

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju o Programu javne rasprave o Nacrtu Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje, stavlja se na javnu raspravu koja će trajati od 13.05.2014. godine do 29.05.2014.godine.

Opširnije...
 
Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Urbanističkog projekta „STARA MASLINA“ u Baošićima
ponedeljak, 12 maj 2014 08:30

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je donešena Odluka o  nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Urbanističkog projekta „STARA MASLINA“ u Baošićima.

Opširnije...
 
Javna rasprava: LSL Spiljice-Potok
subota, 03 maj 2014 10:44

Iz sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da se Nacrt Lokalne studije lokacije "Spiljice-Potok" na Luštici i Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „Spiljice-Potok“ na Luštici, stavlja na Javnu raspravu koja će trajati od 5.5.2014. godine do 30.5.2014.godine.

Opširnije...
 
Javna rasprava: LSL Sitnica
četvrtak, 10 april 2014 08:17

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da se Nacrt Lokalne studije lokacije "Sitnica" i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije "Sitnica" stavljaju na Javnu raspravu koja će trajati mjesec dana, od 14.04.2014. godine do 14.05.2014. godine.

Opširnije...
 
Javna rasprava: Odgovori obrađivača na primjedbe sa Javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a za dio naselja Rose
ponedeljak, 31 mart 2014 08:18

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava da objavljuje Odgovore obrađivača na mišljenja i primjedbe sa javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za dio naselja Rose.

Opširnije...
 
Javna rasprava: Odgovori obrađivača na primjedbe sa Javne rasprave za Nacrt UP "Hotel Metalurg"
petak, 21 mart 2014 12:48
metalurg

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava da objavljuje Odgovore obrađivača na mišljenja i primjedbe sa javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta " Hotel Metalurg"

Opširnije...
 
Anketiranje povodom izrade LSL "Uvala Veslo" na Luštici
četvrtak, 20 mart 2014 12:48

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava građane i pravna lica da se u periodu od 24. marta do 7. aprila 2014. godine sprovodi anketiranje vezano za izradu Lokalne studije lokacije “UVALA VESLO” na Luštici.

Opširnije...
 
Anketiranje povodom izrade LSL "Kapa-Dobra Luka" na Luštici
četvrtak, 20 mart 2014 12:25

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava građane i pravna lica da se u periodu od 24. marta do 7. aprila 2014. godine sprovodi anketiranje vezano za izradu Lokalne studije lokacije “Kapa-Dobra Luka” na Luštici.

Opširnije...
 


Strana 3 od 31