Herceg-Novi

Herceg-Novi

Vijesti
Poziv za učešće u pripremi Programa uređenja prostora Opštine za 2014. godinu
ponedeljak, 03 februar 2014 09:30

мажуретке у баошићу, 2014Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je otvoren Poziv za učešće javnosti u pripremi Programa uređenja Opštine Herceg-Novi za 2014. godinu. Predloge i sugestije treba dostaviti najkasnije do 15.2.2014. godine.

Opširnije...
 
Odluka o izradi LSL Uvala veslo na Luštici
četvrtak, 30 januar 2014 17:01
uvala veslo

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je Predsjednik opštine donio Odluku o izradi Lokalne studije lokacije "Uvala veslo" na Luštici. Područje je definisano Programskim zadatkom koji je sastavni dio Odluke. Plan se izrađuje na vremenski period od šest godina.

Opširnije...
 
Odluka o izradi LSL Kapa- Dobra Luka na Luštici
četvrtak, 30 januar 2014 14:28

kapa dobra luka, lušticaIz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je Predsjednik opštine donio Odluku o izradi Lokalne studije lokacije "Kapa - Dobra Luka" na Luštici. Područje je definisano Programskim zadatkom koji je sastavni dio Odluke.

Opširnije...
 
Odluka o izradi LSL Mrkovi-Njivice na Luštici
utorak, 28 januar 2014 08:53

Predsjednik opštine donio je Odluku o izradi Lokalne studije lokacije "Mrkovi - Njivice" na Luštici. Područje je definisano Programskim zadatkom koji je sastavni dio Odluke. Plan se izrađuje na vremenski period od pet godina.

Opširnije...
 
Uticaj na životnu sredinu: Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Vildor u Igalu
ponedeljak, 27 januar 2014 14:38

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava da je donesena Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu prostora u zahvatu Urbanističkog projekta kompleksa mješovite namjene "VILDOR“ u Igalu, ukupne površine od 1,83 hektara.

Opširnije...
 
Javna rasprava: Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu UP Hotel Metalurg
ponedeljak, 27 januar 2014 08:01

хотел металургIz Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je stavljen na uvid javnosti Izvještaj i zapisnik sa javne rasprave o nacrtu urbanističkog projekta "Hotel Metalurg" u Igalu. Javna rasprava je održana u periodu od 18. oktobra  do 18. novembra 2013. godine.

Opširnije...
 
Odluka o izradi UP za kompleks Dnevnog centra u Sutorini
utorak, 26 novembar 2013 11:17

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je Predsjednik opštine donio Odluku o izradi Urbanističkog projekta za kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole - Sutorina. 

Opširnije...
 
Odgovori na primjedbe sa ponovljene javne rasprave za DUP Kumbor
sreda, 06 novembar 2013 11:18

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju o stavljanju na javni uvid Odgovore na primjedbe dostavljene na ponovljenoj javnoj raspravi na Predlog detaljnog urbanističkog plana Kumbor.

Opširnije...
 


Strana 3 od 29