Herceg-Novi

Herceg-Novi

Vijesti
Javna rasprava: Odgovori obrađivača na primjedbe sa Javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a za dio naselja Rose
ponedeljak, 31 mart 2014 08:18

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava da objavljuje Odgovore obrađivača na mišljenja i primjedbe sa javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za dio naselja Rose.

Opširnije...
 
Javna rasprava: Odgovori obrađivača na primjedbe sa Javne rasprave za Nacrt UP "Hotel Metalurg"
petak, 21 mart 2014 12:48
metalurg

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava da objavljuje Odgovore obrađivača na mišljenja i primjedbe sa javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta " Hotel Metalurg"

Opširnije...
 
Anketiranje povodom izrade LSL "Uvala Veslo" na Luštici
četvrtak, 20 mart 2014 12:48

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava građane i pravna lica da se u periodu od 24. marta do 7. aprila 2014. godine sprovodi anketiranje vezano za izradu Lokalne studije lokacije “UVALA VESLO” na Luštici.

Opširnije...
 
Anketiranje povodom izrade LSL "Kapa-Dobra Luka" na Luštici
četvrtak, 20 mart 2014 12:25

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava građane i pravna lica da se u periodu od 24. marta do 7. aprila 2014. godine sprovodi anketiranje vezano za izradu Lokalne studije lokacije “Kapa-Dobra Luka” na Luštici.

Opširnije...
 
Anketiranje povodom izrade LSL "Duglas-Brguli" na Luštici
četvrtak, 20 mart 2014 12:09

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava građane i pravna lica da se u periodu od 24. marta do 7. aprila 2014. godine sprovodi anketiranje vezano za izradu Lokalne studije lokacije “Duglas-Brguli” na Luštici.

Opširnije...
 
Anketiranje povodom izrade LSL "Mrkovi-Njivice" na Luštici
četvrtak, 20 mart 2014 09:15

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava građane i pravna lica da se u periodu od 24. marta do 7. aprila 2014. godine sprovodi anketiranje vezano za izradu Lokalne studije lokacije “Mrkovi - Njivice” na Luštici.

Opširnije...
 
Studija analiza i aktiviranje korisnika - "DUP Nemila"-stambena zona
četvrtak, 13 mart 2014 10:54

дуп немилаSekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava građane i pravna lica da se u periodu od 12. do 26. marta 2014. godine sprovodi uvid u Studiju analiza i aktiviranja korisnika - DUP Nemila-stambena zona za izradu DUP Nemila-stambena zona.

Opširnije...
 
Uticaj na životnu sredinu: Odluka o izradi SPU za LSL "Mrkovi-Njivice"
sreda, 12 mart 2014 10:47

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju obavještava da je donešena Odluka o  izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu prostora u zahvatu Lokalne studije lokacije "Mrkovi - Njivice" na Luštici.

Opširnije...
 


Strana 3 od 31