grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Projektanstski uslovi EKIP, EPCG i RVS

 

 Poštovani posjetioci,

Niže navedeni projektantski uslovi EKIP i EPCG su sastavni djelovi svih URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA koje izdaje Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP)
Sajt: www.ekip.me

Dokument: Uslovi za izgradnju pretplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku dokumentaciju i zajedničkog antenskog sistema objekata


Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG)
Sajt: www.epcg.co.me

Dokument: Procedura - protokol kojim se reguliše postupanje operatora distributivnog sistema u postupku izdavanja građevinske dozvole o zahtjevu nadležnog organa


Regionalni vodovodni sistem za Crnogorsko primorje (RVS)