grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Novčana naknada za razne vrste studentskih pomoći

 

Uz zahtjev stranka prilaže:

  • Potvrdu  o  studiranju studenta
  • Dokaz  o socio-ekonomskom statusu porodice (visina zarada članova porodice, penzije ili potvrda nadležnog organa o nezaposlenosti)
  • Izjavu o kućnoj zajednici