grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Prijava zanata

 

Obrazac

Administrativna taksa:

-za podnošenje prijave zanatstva – 10,00 €