grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Uvjerenja o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju

 

  • Nadležni organ izdaje, po službenoj dužnosti a na zahtjev stranke, uvjerenja na osnovu dokumentacije kojom raspolaže
  • Administrativna taksa  5 eura