grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Izdavanje odobrenja za ulazak vozila u zoni zabrane kretanja vozila

 

Uz zahtjev je potrebna sledeća dokumentacija:

Dokumentacija potrebna za podnošenje  zahtjeva za dobijanje odobrenja za ulazak vozila u zone sa posebnim režimom saobraćaja

 a) za vozila vlasnika ili snabdjevača trgovina, ugostiteljskih objekata i drugih pravnih i fizički h lica koje imaju sjedišt e odnosno obavljaju djelatnost unutar zone sa posebnim režimom saobraćaja

dužni su uz zahtjev priložiti sledeće:
-    dokaz o registraciji da obavlja poslovnu djelatnost;
-    Ugovor o poslovnoj saradnji s trgovinom, ugostiteljskim objektom ili drugim pravnim i fizičkih licem koje imaju sjedište odnosno obavljaju djelatnost unutar zone sa posebnim režimom saobraćaja;
-    kopija saobraćajne dozvole;
-    administrativna taksa za vozila vlasnika i snabdjevača trgovina, ugostiteljskih objekata i drugih pravnih ili fizičkih lica koje imaju sjedište, odnosno obavljaju djelatnost unutar zone sa posebnim režimom saobraćaja 10,00 € po vozilu / mjesečno; uplata na Ž.R. 510-9066777-61  
-    administrativna taksa za vlasnike vozila koji imaju zakupljene tezge na gradskoj (zelenoj) pijaci - 50,00 € po vozilu / godišnje.

b) za vlasnike vozila koji imaju prebivalište unutar zone sa posebnim režimom saobraćaja

dužni su uz zahtjev priložiti sledeće:
-    uvjerenje o prebivalištu izdato od strane MUP-a i javne uprave;
-    fotokopija saobraćajne dozvole;
-    ovjereno punomoćje za upravljanje vozilom koje nije prevedeno na novog vlasnika
-    administrativna taksa za vlasnike vozila koji imaju prebivalište unutar zone sa posebnim režimom saobraćaja 3,00 € po vozilu / godišnje; uplata na Ž.R. 510-9066777-61

v) za investitore za izvođenje građevinskih radova unutar zone sa posebnim režimom saobraćaja

dužni su uz zahtjev priložiti sledeće:

-          dokaz o vlasništvu objekta ili građevinsku dozvolu, ukoliko se izvode radovi za koje je potrebna građevinska dozvola;

-          kopija saobraćajne dozvole;

-          ugovor o izvođenju radova ukoliko se radovi obavljaju putem trećeg lica;

-          administrativna taksaza investitore za izvođenje građevinskih radova unutar zone sa posebnim režimom saobraćaja 10,00 € po vozilu na dan;