grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

 

Uz zahtjev (Obrazac 1) se dostavlja sljedeća dokumentacija:

  a) za izgradnju objekta:

  • geodetska podloga (ovlašćeno geodetsko preduzeće)

svi navedeni prilozi moraju biti propisano potpisani i ovjereni i ne stariji od 6 mjeseci

-poželjno je dostaviti idejno rješenje tražene izgradnje ukoliko se radi o faznojn izgradnji ili izgradnji kompleks objekata

 b) za rekonstrukciju objekta:

  uz gore navedene priloge (koji se dostavljaju i za izgradnju objekta), dodatno priložiti:

  • fotokopiju odobrenja za građenje
  • tehničku dokumentaciju na osnovu koje je dobijeno odobrenje za građenje postojećeg objekta čija se rekonstrukcija traži

ili

  • uvjerenje Uprave za nekretnine da je objekat postojao u kartama avionskog snimanja 1972 godine (zamjena za odobrenje za građenje)
  • ukoliko je odobrenje za građenje dobijeno prije izlaganja novog katastarskog operata i u slučaju uvjerenja iz 1972 godine, dostaviti nalaz kojim se potvrđuju da čestica zemljišta odgovara sadašnjoj katastarskoj parceli.