grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Glavni administrator

 

Glavni administrator: Nenad Đorđević

zvanje: diplomirani pravnik

tel:   (031) 321-564

faks: (031) 322-562

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Uputstvo o primjeni naredbe za preduzimanje privrmeneih mjera za spriječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i spriječavanje prenošenja novog korona virusa (.pdf)


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Glavnog administratora, Objavljeno dana 09.10.2018. godine

 

Nadležnosti

Izvod iz Statuta Opštine Herceg-Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 001/19 od 09.01.2019.)

                                                             

Član 95

Glavni administrator vrši poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine i aktima predsjednika Opštine.
Glavni administrator imenuje se na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od 5 godina, u skladu sa zakonom,
Glavni administrator ima službu.

Član 96

Glavnom administratoru prestaje mandat:
   - istekom vremena na koje je imenovan;
   - na lični zahtjev;
   - prestankom radnog odnosa po sili zakona;
   - razrješenjem.

Član 97

Glavni administrator razrješava se u slučajevima utvrđenim zakonom.
Postupak za razrješenje glavnog administratora pokreće predsjednik opštine.
Akt o pokretanju postupka za razrješenje glavnog administratora sadrži razloge zbog kojih se postupak njegovog razrješenja pokreće.
Akt o pokretanju postupka za razrješenje dostavlja se glavnom administratoru koji ima pravo da se u roku od 10 dana od dana prijema akta o pokretanju postupka izjasni o razlozima za razrješenje datim u aktu o pokretanju postupka.

Član 98

Nakon isteka roka za izjašnjenje predsjednik opštine odlučuje o razrješenju glavnog administratora.
U slučaju razješenja glavni administrator, ostvaruje prava u skladu sa zakonom.