grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Sekretarijat za društvene djelatnosti i medjunarodnu saradnju

v.d. Sekretar: Vasilije Ćuković

zvanje: dipl.ekonomista u turizmu

tel: 031/323-171

e-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi  ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

Član 13

Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju vrši poslove uprave koji se odnose na:


   - Praćenje i obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite, iniciranjem i predlaganjem mjera u ovoj oblasti koje su od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo;
   - Unaprijeđivanja i afirmacije rodne ravnopravnosti i zaštita ljudskih i manjinskih prava;
   - Izradu LAP-a iz djelatnosti Sekretarijata;
   - Izradu propisa iz oblasti sporta i fizičke kulture, primjenu zakona i opštinskih odluka koje se odnose na sport i fizičku kulturu;
   - Vršenje poslova razvoja i unapređenja sporta i fizičke kulture, organizacija sportskih manifestacija opštinskog, državnog i međunarodnog značaja u skladu sa zakonom i u saradnji sa organima državne uprave;
   - Razvoj i unapređenje dječijeg i omladinskog sporta, organizaciju rada sportskih škola i razvoja masovne fizičke kulture;
   - Dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta i fizičke kulture;
   - Izradu programa aktivnosti u sportu i programa sportskih manifestacija, praćenje realizacije programa u oblasti sporta koje finansira Opština, saradnju sa sportskim klubovima i drugim organizacijama iz oblasti sporta;
   - Upravni nadzor nad organizacijama iz oblasti sporta čiji je osnivač Opština Herceg Novi;
   - Vođenje registra nevladinih organizacija na teritoriji opštine Herceg Novi, saradnja sa nevladinim organizacijama, sprovođenje dijela postupka dodjele sredstava NVO na način što prati realizaciju zaključenih ugovora o dodjeli sredstava i praćenje realizacije projekata NVO;
   - Pripremu izvještaja i informacija o stanju u oblasti kao i pripiremu drugih materijala za skupštinu, predsjednika opštine i glavnog administratora;
   - Raspisivanje javnog konkursa za dodjelu sredstava sportskim klubovima i organizacijama opredjeljenih Budžetom Opštine, odlučivanje o sredstvima koja se raspoređuju sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji opštine Herceg Novi u skladu sa Zakonom i propisima Opštine;
   - Vođenje svih evidencija iz oblasti djelokruga svog rada u skladu sa Zakonom;
   - Unapređenje rada i modernizaciju lokalne uprave kroz implementaciju sistema upravljanja kvalitetom u lokalnoj upravi;
  - vršenje poslova u vezi sa ostvarivanjem prekogranične i druge međunarodne saradnje i pripremanje odnosno učestvovanje u pripremi projekta iz ove oblasti, ostvarivanje svih oblika saradnje sa institucijama i tijelima Evropske unije, predstavnicima državnih i lokalnih vlasti u inostranstvu, ambasadama i drugim predstvništvima stranih država u Crnoj Gori, priprema sastanke predsjednika opštine sa predstavnicima drugih država i lokalnih vlasti iz drugih država i aktivno učestvuje u radu;
   - Rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
   - Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.