grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport

Sekretar: Klasić Darko

zvanje: Specijalista poslovnog menadžmenta

tel: 031/324-849

e-adresa :Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 • Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport, Objavljeno dana 11.04.2019. godine
 • Izvještaj o radu za 2019. godinu Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport
 • Plan integriteta 2020-2022. godine


 •  Nadležnosti

  Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi  ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

  Član 13

  Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport vrši poslove uprave koji se odnose na:

     - Praćenje i obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite, iniciranjem i predlaganjem mjera u ovoj oblasti koje su od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo;

     - Unaprjeđivanja i afirmacije rodne ravnopravnosti i zaštita ljudskih i manjinskih prava;

     - Izradu LAP-a iz djelatnosti Sekretarijata;

     - Izradu propisa iz oblasti sporta i fizičke kulture, primjenu zakona i opštinskih odluka koje se odnose na sport i fizičku kulturu;

     - Vršenje poslova razvoja i unapređenja sporta i fizičke kulture, organizacija sportskih manifestacija opštinskog, državnog i međunarodnog značaja u skladu sa zakonom i u saradnju sa organima državne uprave;

     - Razvoj i unapređenje dječijeg i omladinskog sporta, organizaciju rada sportskih škola i razvoja masovne fizičke kulture;

     - Dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta i fizičke kulture;

     - Izradu programa aktivnosti u sportu i programa sportskih manifestacija, praćenje realizacije programa u oblasti sporta koje finansira Opština, saradnju sa sportskim klubovima i drugim organizacijama iz oblasti sporta;

     - Upravni nadzor nad organizacijama iz oblasti sporta čiji je osnivač Opština Herceg Novi;

     - Vođenje registra nevladinih organizacija na teritoriji opštine Herceg Novi, saradnja sa nevladinim organizacijama, sprovođenje dijela postupka dodjele sredstava NVO na način što prati realizaciju zaključenih ugovora o dodjeli sredstava i praćenje realizacije projekata NVO;

  - Pripremu izvještaja i informacija o stanju u oblasti kao i pripiremu drugih materijala za skupštinu, predsjednika opštine i glavnog administratora;

     - Raspisivanje javnog konkursa za dodjelu sredstava sportskim klubovima i organizacijama opredjeljenih Budžetom Opštine, odlučivanje o sredstvima koja se raspoređuju sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji opštine Herceg Novi u skladu sa Zakonom i propisima Opštine;

     - Vođenje svih evidencija iz oblasti djelokruga svog rada u skladu sa Zakonom;

     - Unapređenje rada i modernizaciju lokalne uprave kroz implementaciju sistema upravljanja kvalitetom u lokalnoj upravi;

     - Rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata;

     - Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.