grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Služba za unutrašnju reviziju

Rukovoditeljka: Danica Sijerković
zvanje: dipl. ekonomistkinja

tel/fax: 031/323-048

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za unutrašnju reviziju, Objavljeno dana 03.10.2018. godine

Povelja Unutrašnje revizije

Godišnji plan rada Službe za Unutrašnju reviziju za 2019. godinu

Izvještaj o radu Službe za Unutrašnju reviziju za 2018. godinu

 


Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 43/17 od 13.10.2017)

Član 21

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na:

 • Organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutašnjih revizora, u cilju unapređenja poslovanja;

 • Izradu strateškog i godišnjeg plana rada unutrašnje revizije i planove pojedinačnih revizija i praćenje izvršavanja planova rada unutrašnje revizije;

 • Procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identifikovanje, procjenu i upravljanje rizicima, usaglašenost poslovanja sa zakonima i propisima, tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i informacija;

 • Obavljanje unutrašnje revizije kod korisnika sredstava budžeta u Opštini i kod pravnih lica čiji je Opština osnivač, a koje nemaju sopstvenu jedinicu za unutrašnju reviziju;

 • Obavljanje posebne revizije po nalogu predsjednika opštine i revizije korišćenja sredstava Evropske unije;

 • Praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija;

 • Davanje savjeta i stručnih mišljenja kod postupaka uvođenja novih sistema i procedura;

 • Izradu izvještaja o obavljenim revizijama i dostavljanju istih predsjedniku Opštine i odgovornom licu organizacione jedinice kod koje je obavljana revizija;

 • Izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije, ograničenjima tokom vršenja revizije i adekvatnosti resursa za vršenje revizije, koje dostavlja predsjedniku Opštine;

 • Saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru Minisarstva finansija i istom dostavlja izvještaje o svom radu;

 • Pružanje konsultantskih usluga menadžmentu;

 • Edukaciju unutrašnjih revizija i izradu i praćenje sprovođenja programa edukacije unutrašnjih revizija u skladu sa međunarodnim standardima;

 • Saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima i eksternom revizijom;

 • Predlaganje i praćenje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima;

 • Druge poslove iz ove oblasti u skladu sa propisima.