logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Nova autobuska stanica biće zamajac razvoja grada

  • utorak, 08 januar 2019 10:42

NaslovnaNova autobuska stanica, čiju izgradnju Opština Herceg Novi planira na Šištetu, biće zamajac razvoja i unaprijeđenja kvaliteta života građana u Igalu, ali i cijelog grada. U završenom idejnom rješenju koje je uradio studio „Grad“ i nedavno prezentovao čelnicima lokalne uprave, definisani su površina, sadržaji  i izgled ove moderne autobuske stanice.

Nova autobuska stanica sa pratećim sadržajima će zauzimati površinu od skoro 30 hiljada m2. Projektovana je kao cjelovita funkcionalna zona koju čine zgrada terminala, prateći prizemni aneks poslovno-komercijalnog sadržaja, manipulativni prostor za autobuse, pristupna ulica sa pripadajućim parkingom, objekat pratećeg poslovnog sadžaja i održavanja sa svojim parkingom. Radi se o tri međusobno funkcionalno i tehnološki odvojena objekta. Idejnim rješenjem predviđeno je ukupno 326 parking mjesta (99 nadzemnih i 227 podzemnih).
Prva od tri planirane faze podrazumijeva izgradnju zgrade autobuske stanice sa pratećim poslovnim prostorom. U sledeće dvije faze se realizuju zgrada pratećih poslovnih sadržaja i održavanja, i objekat tržnog centra. Svi navedeni sadržaji međusobno su povezani parternim uređem, i saobraćajnim površinama u jednu funkcionalnu i ambijentalnu cjelinu.
Kao preduslov I faze, biće izgrađena pristupna saobraćajna infrastruktura, i to raskrsnice sa Jadranskom magistralom, te pristupne ulice i parking ispred glavne stanične zgrade.
Prema idejnom rješenju, autobuska stanica i dodatni sadržaji bili bi rađeni u tri faze: I faza - objekat autobuske stanice sa manipulativnim platoom, ukupne površine 15.169 m2 (ukupna BRG površina faze je 3.284 m2, od čega 1.300 m2 nadkrivenih perona), II faza – objekat pratećeg poslovnog servisnog sadržaja (ukupna površina zahvata faze 860 m2, ukupna BRG nadzemna površina 1.068 m2), III faza – objekat pratećeg poslovno-trgovačkog sadržaja (ukupna površina zahvata faze 10.538 m2, ukupna nadzemna BRG površina faze 16.559 m2, ukupna podzemna BRG površina faze 8.884 m2, ukupna BRG površina faze 25.403 m2).
”Herceg Novi, kao grad slojevitog civilizacijskog naslijeđa, jedinstvenih geografskih prednosti i specifične topografije, predstavlja važnu turističku destinaciju Crne Gore i trebao bi permanentno da gradi svoj urbani identitet na navedenim prednostima. Značajan broj turista koji ga posjećuje autobusom naglašava činjenicu da je autobuska stanica suštinski važan javni objekat za funkcionisanje komunalnog sistema grada, ali i prvi urbani element koji posjetilac doživljava dolaskom u naš grad.
Predloženo rješenje gradi prvu impresiju Herceg Novog kroz dolazak u slojeviti urbani ambijent koncipiran od nekoliko raznovrsnih objekata, organizovanih u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Elementi ovog urbanog sklopa su povezani u cjelovitu i prepoznatljivu arhitektonsku fizionomiju koja emituje savremenost, originalnost interpretacije i koloritne senzacije mediteranskog podneblja”, navedeno je u Idejnom rješenju.
Budžetom za 2019. godinu Opština Herceg Novi je planirala milion eura za učešće u realizaciji projekta nove autobuske stanice, a cilj lokalne uprave je da u 2020. godini naš grad dobije reprezentativni objekat koji će biti temelj za dalji razvoj Igala, a samim tim i Herceg Novog.