Odluka o finansiranju političkih partija koje učestvuju u radu Skupštine opštine Herceg Novi za 2017. godinu.

SOHN01022017Sekretarijat za finansije, turizam i ekonomski razvoj Opštine Herceg-Novi donio je Odluku o finansiranju političkih partija koje učestvuju u radu Skupštine opštine Herceg Novi za 2017. godinu.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Odlukom o privremenom finansiranju Opštine za period januar - mart 2017. godine, Odlukom je određeno da političkim partijama koje učestvuju u radu Skupštine opštine Herceg-Novi u prva tri mjeseca tekuće godine pripada iznos od 1/12 ostvarenih rashoda u prethodnoj fiskalnoj godini.

Predlogom Budžeta Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu, biće predviđeni izdaci za političke partije, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Оdluka (.pdf)

FaLang translation system by Faboba