grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Opština Herceg Novi objavila je tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak Javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta izgradnje vodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica

  • petak, 25 januar 2019 15:32

Opština Herceg Novi objavila je tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak Javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta izgradnje vodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica. Više detalja u linku.