grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Odluka o finansiranju političkih subjekata koji učestvuju u radu Skupštine Opštine Herceg Novi za 2019. godinu

  • ponedjeljak, 28 januar 2019 11:43

skupstinaohnSekretarijat za finansije i lokalne javne prihode Opštine Herceg Novi donio je Odluku o finansiranju političkih partija koje učestvuju u radu Skupštine opštine Herceg Novi za 2019. godinu.

Ovom odlukom utvrđuje se visina budžetskih sredstava koja će se raspoređivati političkim subjektima koji učestvuju u radu Skupštine Opštine Herceg Novi, za 2019. godinu.

Odluka (.pdf)