grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Dostavljanje javnim obavještavanjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnost i turističke takse za 2019 god.

  • petak, 20 decembar 2019 11:09

herceg novi aerial viewSekretarijat za finansije i lokalne javne prihode Opštine Herceg Novi će, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku, dana 20.12.2019 godine izvršiti dostavljanje javnim obavještavanjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnost i turističke takse za 2019. godinu, obavještavaju iz tog organa lokalne uprave.

Budući da dostavljanje predmetnih akata nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, ovaj Sekretarijat vrši dostavljanje istih javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem  na oglasnoj tabli Opštine Herceg Novi i na internet stranici Opštine Herceg Novi putem linka http://www.hercegnovi.me/rss/2017-03-01-16-55-29/2018-06-08-06-01-24.
Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja je 20.12.2019. godine.
Uvid u rješenja građani mogu izvršiti u kancelariji  Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode br. 74, svakog radnog dana u periodu od 08 do 11 sati.