grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Zahtjeve za odlaganjem plaćanja zaostalih poreskih dugovanja podnijeti do 30. juna

HN aerial20201906

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode obavještava sve vlasnike nepokretnosti na teritoriji Opštine Herceg Novi da će ovaj Sekretarijat otpočeti sa prinudnom naplatom zaostalog dugovanja po osnovu poreza na nepokretnost za sve obveznike koji nisu izmirili svoja ranija dugovanja, a kojima rješenjem ovog Sekretarijata nije odobreno plaćanje na rate, niti su iskoristili mogućnost sklapanja sporazuma, a u vezi odlaganja prinudne naplate propisane Zaključkom Predsjednika opštine od 30. aprila tekuće godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 014/20 od 30.04.2020).

Opština Herceg Novi na ovaj način još jednom poziva sve građane sa zaostalim poreskim dugovanjima iz prethodnih godina da navedene povoljnosti sporazumno iskoriste najkasnije do 30.06.2020. godine.

Za sve informacije možete se obratiti u kancelariji br. 74 Opštine Herceg Novi-Odjeljenja za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda, kao i na telefon 031/322-774.