grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

U Herceg-Novom održana međunarodna konferencija posvećena turizmu i kulturnoj baštini

  • ponedjeljak, 15 april 2019 13:06

15042019NASMeđunarodna konferencija „Strateški razvoj turizma na temelju valorizacije kulturne baštine“ okupila je danas u Herceg Novom učesnike iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Poljske, Španije, Slovačke, Njemačke i Crne Gore, kao i predstavnike Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA).

Skup posvećen projektima i primjerima dobre prakse vrijednovanja kulturne baštine u gradovima Evrope održan je u hotelu „Lighthouse“, u okviru projekta „Mreža turističkih gradova za promociju kulturne baštine“. Organizator je Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Herceg Novi, u saradnji sa lokalnom Turističkom organizacijom.
Prisutne je ispred Sekretarijata pozdravila Branka Mračević, koja je istakla da je današnja konferencija posvećena razmjeni iskustava gradova i zemalja Evropske unije i zemalja koje još uvijek nisu članice, na temu valorizacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine u svrhu promocije gradova i država.
Mračević je napomenula i da Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo teži da, osim administrativnih poslova lokalne samouprave, sve više radi na promociji aktivnosti u saradnji sa evropskim partnerima.
Predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma Tamara Đukić je kazala da, shodno razvojnim ciljevima definisanim Strategijom razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. godine, naša država preduzima aktivnosti i sprovodi razne projekte kako bi Crna Gora postala viskokokvalitetna turistička destinacija sa cijelogodišnjim i diversifikovanim turističkim proizovodom.
U prilog tome govori i činjenica da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma pristupilo izradi programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore, sa Akcionim planom 2019-2021., a koji je prethodnog mjeseca i usvojen na Vladi. Akcioni plan predviđa osnivanje radnog tima koji će biti zadužen za njegovu implementaciju, sa setom zadataka kako bi podigli nivo turističke ponude u vidu valorizacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine naše zemlje.
Tur15042019Ministarstvo kulture, kao mjesto odakle počinju sve kulturne politike Crne Gore, štiti kulturnu baštinu sa različitih aspekata, istakla je Dobrila Vlahović iz tog Ministarstva, i podsjetila na značajne projekte koje je Ministarstvo kulture finansijski podržavalo, a koji se odnose na valorizaciju kulturne baštine, ne samo sa konzvervatorskog apsekta, već i u turisticke svrhe, odnosno stavljanja kulturnih objekata i dobara u funkciju održivog korišćenja.  
Kako je kazala Vesna Maksimović, iz regionalne agencije Razvojnog centra Novo mesto, iz dugogodišnje saradnje tog grada i Herceg Novog se rodila ideja o projektu u kojem učestvuje još devet partnera iz drugih gradova.
„Želimo promovisati kulturni turizam i kulturnu baštinu, a naš cilj je da naše građane iz Novog mesta podstaknemo da dođu u Herceg Novi i da im pokažemo šta sve mogu ovdje da vide. Projekat traje dvije godine, ali glavni cilj je da tokom narednih godina sve više turista dođe kod vas, kao i da više Novljana posjeti Novo mesto,“ kazala je Maksimović.
Na konferenciji su predstavljeni primjeri dobre prakse u Novom Mestu u Sloveniji, hrvatskoj opštini Konavle, poljskom gradu Torunu, u Kotoru i Herceg Novom, kao i izazovi sa kojima se lokalne uprave suočavaju kada je u pitanju zaštita kulturne baštine. Učesnici su upoznati sa kulturnim naslijeđem Herceg Novog kojim se bavila studija zaštite kulturnih dobara, kao i prekograničnim projekat „Fortress ReInvented“ čija realizacija je u toku, a rezultat će biti uvođenje digitalnih tehnologija na Kanli Kuli u cilju njene bolje turističke valorizacije.
Pored učesnika iz partnerskih gradova, konferenciji su prisustvovali predstavnici državnih organa, lokalnih samouprava, turističkih organizacija, nevladinog sektora i medija.
Po završetku konferencije, učesnici iz osam evropskih država će imati priliku i da obiđu Kanli Kulu, Forte Mare, Stari grad i Gradski muzej, te da se tokom svoje posjete još bliže upoznaju sa kulturnom baštinom i potencijalima Herceg Novog.