grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Predavanje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama: Nasilje je poraz cijelog društva

  • ponedjeljak, 25 novembar 2019 17:25

Nas25112019aaaaMeđunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je danas u Herceg Novom predavanjem na temu nasilje nad ženama i porodično nasilje, koje je organizovao Centar za socijalni rad u saradnji sa Sekretarijatom za lokalnu samoupravu. „Stop nasilju nad ženama, stop nasilju u porodici“, poruka je sa događaja u velikoj sali Skupštine opštine, kojem su prisustvovali odbornice i odbornici lokalnog parlamenta, kao i predstavnici institucija i medija.

„Svaka žrtva nasilja u bilo kom dijelu Crne Gore predstavlja poraz za cijelo društvo i svakoga od nas pojedinačno“, kazala je sekretarka za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi, Vesna Samardžić. Kako je istakla, kao Opština koja stalno unaprijeđuje mehanizme podrške ranjivijim kategorijama društva, Herceg Novi je uvijek pouzdan partner u inicijativama i projektima koji su usmjereni na sprečavanje bilo kog oblika nasilja, na zaštitu žrtava i podizanje svijesti o učestalosti ovih pojava i užasnim posljedicama koje one ostavljaju na pojednica i zajednicu.

„Nasilje nad ženama je prisutno u Crnoj Gori i zahtijeva efikasan odgovor organa i institucija, ali i društva u cjelini“, kazao je direktor Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi Vladimir Delić. On je informisao da u našoj zemlji broj krivičnih, prekršajnih i građanskih predmeta nesumnjivo ukazuje na kontinuirani trend, ili čak porast slučajeva nasilja u porodici, bez obzira da li se radi o realnim pokazateljima ili prividu nastalom zbog pojačanih aktivnosti da se ovaj fenomen učini vidljivim.

„Predmeti koji se odnose na porodično-pravnu problematiku u širom smislu u sebi sadrže i elemente nasilja nad djecom u porodici. Dijete koje svjedoči nasilnom ponašanju nad članom porodice jednako je žrtva kao i da se nasilje sprovodi nad njim“, napomenuo je Delić.

On je zaključio da je potrebno kontinuirano sprovođenje zakonodavnih mjera, različitih aktivnosti i kampanja, kao i djelotvorna međusektorska saradnja u cilju kvalitetnije prevencije nasilja i osiguravanja kvalitetnih servisa podrške i zaštite žrtava nasilja u porodici.

„Svako od nas, ako zna za neki slučaj porodičnog nasilja treba da ga prijavi. Prijava nasilja je obaveza državnih institucija, zdravstvenih, obrazovnih i drugih ustanova, a ne samo pravo žrtve i članova njene porodice“, kazala je savjetnica za rodnu ravnopravnost u Sekretarijatu za društvene djelatnosti i sport Opštine Herceg Novi, Branka Grubor Božović. Ona je dodala da je ovaj Sekretarijat već dugi niz godina uključen u kampanju protiv nasilja, te najavila da će ove godine prvi događaj u okviru „16 dana aktivizma“ biti održan u Osnovnoj školi „Orjenski bataljon“ u Bijeloj.

Jelena Čavić, Emrah Jefkaj i Vesna Bojić Crnogorčević iz stručnog tima Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi upoznali su prisutne sa oblicima i odlikama nasilja nad ženama, predrasudama koje postoje, posljedicama koje ono ostavlja, regulatornim okvirom u ovoj oblasti, kao i načinima zaštite i podrške žrtvama nasilja.

Prema izvještaju novskog Centra za socijalni rad, u 2018. godini evidentirano je ukupno 178 žrtava porodičnog nasilja, među kojima duplo više žena nego muškaraca. Podaci pokazuju da je veliki broj djece koja su svjedoci nasilja, te da je najučestaliji oblik psihološko-emocionalno nasilje, a potom fizičko, ekonomsko i seksualno.

„Evidentan je rast porodičnog nasilja. Od 2013. do 2018. godine je za gotovo šest puta veći rast žrtava porodičnog nasilja“, kazao je Emrah Jefkaj predstavljajući uporedne podatke Centra o evidentiranim slučajevima porodičnog nasilja tokom perioda od šest godina. On je rekao da ovaj podatak zabrinjava, ali se može interpretirati i na drugi način jer pokazuje da žrtve imaju veće povjerenje u institucije sistema i veću snagu.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svijest o činjenici da su žene širom svijeta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja. Aktivizam koji traje 16 dana u svrhu borbe protiv nasilja nad ženama je globalna kampanja koja počinje danas Danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava, a u koju je uključeno 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta.