grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

U toku izrada Nacrta Lokalnog akcionog plana: Unaprijediti položaj osoba za invaliditetom

  • utorak, 23 jun 2020 13:22

NAslovna2362020Prvi sastanak Radne grupa za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti Opštine Herceg Novi za period 2020.-2022. godine održan je danas u maloj sali Opštine Herceg Novi.

Inicijalni susret bio je prilika da svi članovi i članice grupe daju sugestije i smjernice o tome kako bi trebalo urediti ovo izuzetno bitno pitanje u našem gradu, te dogovore dalje aktivnosti.

U sastavu Radne grupe su predstavnici lokalne samouprave, na čelu sa sekretarkom za lokalnu samoupravu Vesnom Samardžić, kao i predstavnici organizacija civilnog društva, zdravstvenih i obrazovnih institucija, Centra za socijalni rad, medija, kao i organizacija koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom.

Samardžić se zahvalila svim članovima na odzivu, ističući značaj učešća svih relavantnih predstavnika u pripremi Nacrta Lokalnog akcionog plana.

-Iskustvo članova Radne grupe će imati nezamjenjivu ulogu u izradi kvalitetnog dokumenta, koji će biti osnov za postupanje na lokalnom nivou, a u cilju uvođenja pozitivnih promjena i praksi kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditetom u Herceg Novom. Na ovaj način, svi građani i osobe sa invaliditetom mogu dati značajan doprinos i ohrabrujemo ih da nam ukažu na svakodnevne probleme, kako bismo svaki identifikovali i iznašli što bolja rješenja, kazala je Samardžić.

Lsamoup23062020Zadatak Radne grupe je da u skladu sa Evropskom strategijom za OSI izradi Nacrt Lokalnog akcionog plana koji će imati za cilj realizaciju aktivnosti i mjera za unaprijeđenje položaja lica sa invaliditetom i uspostavljanje najšireg pravnog okvira za definisanje politike prema OSI u Herceg Novom.

Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti Opštine Herceg Novi za period 2020-2022. donesena je na osnovu Sporazuma o saradnji lokalne samouprave i NVO “Nova šansa u Novom” od 13. februara, a u sklopu projekta “Stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada”.

Projekat uz podršku Opštine Herceg Novi realizuju nevladina organizacija “Nova šansa u Novom”, Udruženje roditelja i ljudi dobre volje za pomoć licima sa teškoćama i smetnjama u razvoju iz Herceg Novog, u partnerstvu sa NVO “Ruke”, a finansira ga Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.