grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za uslugu fizičke i tehničke zaštite zgrade Opštine

  • četvrtak, 16 april 2020 11:19

zgrada opstine1604Opština Herceg Novi objavljuje tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade Opštine.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke, kao cjeline, je 45.000 eura, sa uračunatim PDV-om. Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora, a mjesto izvršenja zgrada Opštine Herceg Novi.

Ponude mogu biti predate radnim danima od 8 do 14 sati, zaključno sa 06.05.2020. godine do 9 sati. Predaja ponuda može biti obavljena neposredno na Građanskom birou ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu Građanski biro Opštine Herceg Novi, Trg Maršala Tita broj 2.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, biće održano 06.05 2020. godine u 9.30 sati, u prostorijama Opštine Herceg Novi.

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke, predmjer radova i svu ostalu tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi