grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Održan prvi sastanak radne grupe za izradu Strategije za mlade Opštine Herceg Novi

strategijazamladeStrategija za mlade Opštine Herceg Novi biće referentan okvir za sprovođenje konkretnih koraka za unapređenje života mladih ljudi u našem gradu.

Izrada ovog dokumenta od izuzetnog je značaja za naš grad jer je briga o mladima polazna tačka da bismo imali zdravo društvo, čulo se danas na prvom sastanku radne grupe koja će raditi na izradi Nacrta Strategije za mlade Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2022. godine.

Sastanku su prisustvovali delegirani predstavnici lokalne uprave, ustanova i NVO sektora, koji čine radnu grupu: sekretarka za kulturu Ana Zambelić Pištalo sa saradnicama, stručna konsultantkinja Slađana Petković, profesorica Dušanka Kovačević iz Osnovne škole „Milan Vuković“, psihološkinja u Domu zdravlja Jelena Pejović, inspektorka Danijela Radović iz Centra bezbjednosti Herceg Novi, Emrah Jefrka iz Centra za socijalni rad Herceg Novi, Vesna Vukašinović ispred Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Herceg Novi, Vedran Krnić iz NVO Omladinski centar Herceg Novi, Senka Domović Bulut i Nataša Dendić iz NVO Urban Nova, Ljiljana Krstić iz udruženja Zrak sunca, Stevo Lazarević iz NVO Novi razvoj i omladinski radnik Aleksandra Marić.
Sekretarka za kulturu Ana Zambelić Pištalo istakla je da je radna grupa sastavljena uvažavajući sve segmente koji se tiču mladih ljudi i potpuno u skladu sa smjernicama koje je daje nacionalna Strategija za mlade. Osim članova grupe koji na različitim nivoima imaju bogato iskustvo rada sa mladim ljudima i na pitanjima koji se tiču mladih, u rad na  Nacrtu Strategije će se uključiti đaci srednje i osnovne škole, kao i mladi ljudi koji su aktivni u civilnom sektoru, jer je njihovo učešće i mišljenje veoma bitno.
Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi raspisao je Javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Strategije za mlade Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2022. godine.
Radna grupa je formirana na osnovu Javnog poziva koji je Sekretarijat za kulturu uputio ustanovama i pravnim licima iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, informisanja, sporta, unutrašnje bezbjednosti, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima mladih sa sjedištem u Herceg Novom, kao i mladima starosne dobi od 15 do 29 godina, da predlože kandidate/kinje za članove/ice radne grupe.
Zadatak radne grupe je da u narednom periodu, tokom redovnih sastanaka, uradi analizu postojećeg stanja, evidentira probleme i prisutne slabosti, identifikuje strateške ciljeve i utvrdi program aktivnosti, te sve učinjeno uvrsti u Nacrt Strategije za mlade Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2022. godine. Izradu Nacrta pratiće javna rasprava, a usvajanje Strategije trebalo bi da uslijedi do kraja ove godine. Po usvajanju, Strategija će služiti kao osnov za izradu godišnjih akcionih planova u ovoj oblasti.

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi