grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Održan prvi sastanak radne grupe za izradu Strategije za mlade Opštine Herceg Novi

strategijazamladeStrategija za mlade Opštine Herceg Novi biće referentan okvir za sprovođenje konkretnih koraka za unapređenje života mladih ljudi u našem gradu.

Opširnije...

Dokumenta

  • četvrtak, 20 jul 2017 22:27

Poštovani posjetioci,

za preuzimanje koristite desni klik i izbor Save link as.. ili Save target as... i otvorite akt  po preuzimanju na svoj računar. Sa lijevim klikom otvarate akt u novom prozoru.


Sekretarijat za kulturu i obrazovanje

  • subota, 01 mart 2014 16:54

Sekretarka:  Аna Zambelić Pištalo
zvanje: Profesor srpskog jezika i književnosti

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, Objavljeno dana 26.11.2018. godine


Odluka o sufinansiranju projekta izdavačke djelatnosti u 2020. godini, Objavljeno dana 21.09.2020. godine

Odluka o sufinansiranju projekta izdavačke djelatnosti u 2019. godini, Objavljeno dana 14.10.2020. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, Objavljeno dana 14.12.2018. godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu Sekretarijata za kulturu i obrazovanje

Izvještaj o radu za 2019. godinu Sekretarijata za kulturu i obrazovanje

Program rada za 2020. godinu Sekretarijata za kulturu i obrazovanje


 

 Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

Član 11


Sekretarijat za kulturu i obrazovanje vrši poslove uprave koji se odnose na:

   - Razvoj i unapređenje kulture, umjetničkog stvaralaštva, kulturnih manifestacija, bibliotekarstva, kulturno-umjetničkog amaterizma, ostvarivanje svih vidova saradnje i zaštite u oblasti kulture;
   - Predlaganje planova i programa razvoja u oblastima kulture (opštinski program razvoja kulture);
   - izada propisa radi stvaranja uslova za rad ustanova kulture čiji je osnivač Opština, inicijativu za osnivanje javnih ustanova u oblasti kulture (u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj Đ drugim oblastima), vršenje poslova upravnog nadzora u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema ustanovama iz oblasti kulture (JUK Herceg Fest, JU Gradska biblioteka i čitaonica, JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković), izradi mišljenja i saglasnosti na statut, program rada i pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta javnih službi iz oblasti kulture, izjašnjenje na izvještaje o radu javnih ustanova;
   - Predlaganje prioriteta investicionih ulaganja u oblasti kulture i praćenje realizacije investicionih programa koje finansira Opština, stvaranje uslova za rad institucija kulture na nivou opštine, praćenje i podsticanje razvoja i unapređenja bibliotečke, muzejske, arheološke, kinematografske i pozorišne djelatnosti i drugih djelatnosti iz oblasti kulture i unapređivanja izdavačke djelatnosti;
   - Zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od lokalnog značaja, vođenje registra kulturnih dobara od lokalnog značaja, čuvanje, zaštitu i održavanje spomen obilježja, donošenje Programa podizanja spomen obilježja i pripremu i procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) koje donosi Skupština o podizanju, izmjeni ili uklanjanju spomen obilježja, prati rad fondacija i legata, vodi registar sakralnih objekata;
   - Praćenje stanja u oblasti javnog informisanja i ostvarivanja javnog interesa u ovoj oblasti, razvoja i unapređenja medija, posebno lokalnih javnih emitera i obezbjeđivanja prioriteta investicionog ulaganja u oblasti javnog informisanja, vršenje upravnog nadzora nad javnim servisima koji se bave poslovima javnog informisanja a čiji je osnivač Opština Herceg Novi;
   - Realizaciju odluka Skupštine opštine Herceg Novi o dodjeli stipendija učenicima i studentima kao i vrednovanje i podsticaj daljeg školovanja nagrađivanjem talentovanih učenika i studenata, rješavanje po zahtjevima za dodjelu stipendija učenicima i studentima;
   - Izradu lokalne strategije za mlade na osnovu prethodno utvrđenih stvarnih potreba mladih, pripremu godišnjeg plana ostvarivanja lokalne strategije za mlade, saradnju sa nadležnim organima Opštine i organima državne uprave radi obezbjeđivanja uslova za osnivanje omladinskih klubova, omladinskih centara i slično, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike, pripremu izvještaja o realizaciji omladinske politike;
   - Utvrđivanje predloga mjera i mišljenje u vezi sa informativnim i drugim materijalima ustanova kulture čiji je osnivač Opština koji razmatraju nadležni organi;
   - Učestvovanje u pripremi stručnih mišljenja po inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa iz oblasti iz djelokruga svoje nadležnosti;
   - Izrada informativnih i drugih materijala za Skupštinu i predsjednika opštine i glavnog administratora,
   - Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
   - Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.

Potkategorije

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi