logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Javni konkurs za dodjelu linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju

  • petak, 28 decembar 2018 15:55

ZGRADAOHNSekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost raspisao je Javni konkurs za dodjelu linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju na teritoriji Opštine Herceg Novi.

Plan linija u gradskom i prigradskom prevozu putnika sadrži sledeće linije:
1.    Igalo - Kamenari – Igalo;
2.    Sutorina – Kamenari – Sutorina;
3.    Igalo - Meljine - Igalo (kružna);
4.    Herceg Novi - Kruševice - Herceg Novi;
5.    Herceg Novi – Sitnica - Vrbanj - Herceg Novi;
6.    Herceg Novi - Prijevor - Herceg Novi;
7.    Herceg Novi - Mojdež - Herceg Novi;
8.    Herceg Novi - Njivice - Herceg Novi;
9.    Herceg Novi - Ubli - Herceg Novi;
10.    Mardari - Rose - Zabrđe
Konkursna dokumentacija može se preuzeti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnim listovima i na sajtu www.hercegnovi.me, na adresi: Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita 2, Građanski biro (šalter br. 4), svakog radnog dana od 8 do 15 časova, sa prilaganjem dokaza o uplati iznosa na ime naknade troškova konkursa.
Ponuđači mogu dostavljati ponude svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati zaključno sa 14.01.2019. godine, neposrednom predajom u Građanski biro Opštine Herceg Novi- Trg Maršala Tita 2. ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi.
Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano  21.01.2019. god. u 12,00 časova u prostorijama Opštine Herceg Novi, Skupštinska sala.Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o ishodu najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
O uslovima učešća na konkursu više u prilogu.

s48

Trg od knjige2019
 
Ljeto2019
 
Informatorzadjecuimlade2019 

StrategijaZaMalde13.12.2018

Banervodod03072018

300x250

beginadrion

Surlas

                    PITAJTE
  PREDSJEDNIKA OPŠTINE
                 pitPred
 
                 PROSTORNO
 PLANSKA DOKUMENTACIJA
        PPohn14 s
 Leg
 
Interreg5
 

anEuin  

radioHN

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi