logo
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Javni konkurs za dodjelu linija za poseban linijski prevoz putnika na relacijama Luštica-Tivat-Luštica i Luštica-Radovići-Luštica

  • petak, 28 decembar 2018 16:20

ZgradaOHNNatpis26092018Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost raspisao je Javni konkurs za dodjelu linija za poseban linijski prevoz putnika na relacijama Luštica-Tivat-Luštica i Luštica-Radovići-Luštica, sa polascima prema potrebama učenika za odlazak i povratak iz škole, za vremenski period školske godine.

Plan linija posebnog linijskog prevoza putnika sadrži sledeće linije:
1. Zabrđe - Radovići
2. Zabrđe - Tivat
3. Radovići - Mardari
Konkursna dokumentacija može se preuzeti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama i na sajtu www.hercegnovi.me, na adresi: Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita 2, Građanski biro (šalter br. 4), svakog radnog dana od 8 do 15 časova, sa prilaganjem dokaza o uplati iznosa na ime naknade troškova konkursa.
Ponuđači mogu dostavljati ponude svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati zaključnosa 14.01.2019. godine, neposrednom predajom u Građanski biro (šalter broj 4) Opštine Herceg Novi – Trg Maršala Tita 2 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi.
Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano  21.01.2019. god. u 12,00 časova u prostorijama Opštine Herceg Novi, Skupštinska sala.Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o ishodu najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
O uslovima učešća na konkursu više u prilogu.

s48

Trg od knjige2019
 
Ljeto2019
 
Informatorzadjecuimlade2019 

StrategijaZaMalde13.12.2018

Banervodod03072018

300x250

beginadrion

Surlas

                    PITAJTE
  PREDSJEDNIKA OPŠTINE
                 pitPred
 
                 PROSTORNO
 PLANSKA DOKUMENTACIJA
        PPohn14 s
 Leg
 
Interreg5
 

anEuin  

radioHN

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi