grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Služba glavnog administratora

Starješina: Nenad Đorđević, Glavni administrator

zvanje: dipl. pravnik

tel: 031/321-564
faks: 031/322-562
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Glavnog administratora, Objavljeno dana 09.10.2018. godine


 

 Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi  ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

Član 25

Služba glavnog administrator vrši stručne i druge poslove koji se odnosi na:

   1. Rješavanje u drugostpenom upravnom postupku,

   2. Vršenje nadzora nad radom lokalne uprave,

   3. Staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova javne uprave,

   4. Izvršavanje akta predsjednika opštine koji donosi u ostvarivanju funkcija usmjeranja i koordinaranja rada i vršenja nadzora na radom lokalne uprave,

   5. Predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja nepravilnosti u radu lokalne uprave,

   6. Pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine,

   7. Pripremu izvještaja za predsjednika opštine u stanju u pojedinim oblastima i nadležnosti organa lokalne uprave sa mišljenjem i predlogom mjera,

   8. Upravni postupak za slobodan pristup informacija iz svog djelokruga,

   9. Vršenje drugih poslova u skladu sa Zakonom, odlukama skupštinei predsjednika Opštine.