grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Završeno rješenje za adaptaciju trotoara na Toploj

  • srijeda, 09 oktobar 2019 14:04

TrotoarMVavica prikaz iz rjesenjaRješenje za adaptaciju postojećeg trotoara u Ulici Mića Vavića na Toploj završeno je, a tokom narednih dana Agencija za izgradnju i razvoj će uraditi predračun radova kako bi mogao da bude raspisan tender za sanaciju ove izuzetno prometne pješačke komunikacije.

Zahvat predviđen za adaptaciju trotoara je ukupne dužine oko 140 metara, od raskrsnice sa Njegoševom ulicom, kod solitera “Novljanka”, zatim uz samu saobraćajnicu Mića Vavića, do parkinga naselja Topla I. Idejnim rješenjem je utvrđena generalna koncepcija sanacije, na način da se dobije sigurnija pješačka komunikacija koja je dostupna svim korisnicima prostora, uključujući i lica sa smanjenom pokretljivošću.

“Cilj projekta je da uredimo trotoar kojim svakog dana prolazi na hiljade ljudi. Radi se o ulici koja je značajna veza između Jadranske magistrale i glavne gradske ulice, a uz nju imamo oštećen trotoar i okrnjene ivičnjake, što predstavlja izazov za majke sa malom djecom, osobe sa invaliditetom i starije sugrađane kojima je otežana pokreljivost.
Sanacijom ove pješačke površine mnogim sugrađanima će biti olakšane svakodnevne aktivnosti, uljepšan izgled mjesta i unaprijeđena bezbjednost svih učesnika u saobraćaju“, ističe potpredsjednik Opštine Miloš Konjević. On podsjeća da je izrada projekta dogovorena tokom obilaska ovog dijela grada, te ističe da se radi o nastavku aktivnosti lokalne uprave na unaprijeđenju gradske infrastrukture.
Projektno rješenje Agencije za izgradnju i razvoj predviđa zamjenu postojećeg oštećenog i pohabanog zastora betonskog trotoara i ivičnjaka u okviru postojećih gabarita, prilagođavanje postojećeg trotoara za OSI populaciju izradom odgovarajućih rampi na pozicijama postojećih pješačkih prelaza, zamjenu postojećih i ugradnju novih zaštitnih stubića, kao i adekvatno postavljanje urbanog mobilijara, saobraćajne i turističke signalizacije.