grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Katić: Opština Herceg Novi će uraditi sve što je u njenoj moći da pomogne građanima i privredi

  • četvrtak, 16 april 2020 16:53

zastavahnkulaOpština Herceg Novi predložiće set mjera podrške i olakšica za građane i privredu, kao i mjera za racionalizaciju troškova lokalne samouprave, koji će biti upućeni Skupštini Opštine Herceg Novi da se izjasni po hitnom postupku.

Sa iste sjednice treba da budu upućeni zahtijevi Vladi Crne Gore kojim bi se olakšalo redovno funkcionisanje svih lokalnih samouprava u državi.
Kako je informisao predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, predložene mjere su u nadležnosti Opštine i mogu znatno olakšati redovno funkcionisanje u ovom teškom periodu za sve građane, privredu i lokalnu zajednicu.
1.    Oslobađanje plaćanja kamate za sva pravna i fizička lica po osnovu zaduženja  poreza na nepokretnosti za 2020. godinu do 31.12.2020.godine.
2.    Odlaganje prinudne naplate po osnovu ukupnog dospjelog duga kada je u pitanju porez na nepokretnosti do 31.12.2020.godine, odnosno 31.3.2021 na osnovu sporazuma sa svakim dužnikom ponaosob i definisane dinamike po tom osnovu.
3.    Oslobađanje plaćanja zakupa stanova u vlasništvu Opštine za socijalno ugrožene kategorije stanovništva za vrijeme trajanja epidemije.
4.    Oslobađanje plaćanja zakupa objekata (poslovni prostori, privremeni objekti i dr.) u vlasništvu Opštine, za subjekte koji ne rade u ovom periodu, zaključno sa proglašenjem kraja epidemije.
5.    Oslobađanje plaćanja komunalne takse za javne površine u funkciji ugostitljskih terasa za vrijeme trajanja epidemije.
6.    Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica za 90 dana, za sve one koji ne obavljaju privrednu djelatnost usljed epidemije korona virusa.
7.    Jednokratna socijalna pomoć za domaćinstva koja su zbog situacije izazvane pandemijom korona virusa ostala bez prihoda, kao i oslobađanje od plaćanja računa za vodu i odvoz smeća za vrijeme trajanja pandemije.
8.    Oslobađanje plaćanja računa za odvoz smeća za sve privrednike koji ne rade za vrijeme trajanja epidemije.
9.    Zabrana utuživanja po osnovu računa za vodu i odvoz smeća za vrijeme trajanja epidemije, nakon toga, a na osnovu sklopljenog sporazuma sa svakim dužnikom definisati dinamiku plaćanja na rate.
10.  U periodu trajanja epidemije svim potrošačima omogućićemo redovnu isporuku vode bez obzira na neizmirena dugovanja.

Racionalizacija svih troškova lokalne uprave, preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština

Zbog značajnog smanjenja prihoda budžeta Opštine, uvode se obavezne mjere racionalizacije svih troškova i za sva preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština Herceg Novi. U skladu sa ovim mjerama:
•    Ukidaju se prekovremeni sati za sve zaposlene u lokalnoj samoupravi izuzev zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja i Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora
•    Ukidaju se isplate varijabilnog dijela zarade, smanjuju se dodaci na zaradu i ukidaju naknade u komisijama i radnim tijelima sa ciljem da se ukupan fond zarada smanji za 10% na ovakav način
•    Ukida se reprezentacija svim javnim funkcionerima.
•    Uvode se mjere maksimalne ekonomičnosti i smanjivanja troškova po svim potrošačkim jedinicama budžeta Opštine.
•    U periodu od 60 dana neće se pokretati otvoreni pozivi javnih nabavki,osim po hitnim postupcima u slučaju potrebe.

Zahtjevi ka Vladi Crne Gore

Kako bi lokalna samouprava funkcionisala nesmetano,zahtjevamo od Vlade Crne Gore da donese sledeće mjere, a tiču se olakšavanja funkcionisanja svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori:
•    Odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za opštine i javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač opština sa mogućnošću reprograma tih obaveza do 30.06.2021 godine.
•    Predlažemo izmjenu Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim se Opštinama omogućava duži rok za kratkoročna kreditna zaduženja ili pojednostavljenje procedure za dugoročno zaduženje.
•    Kao alternativu ovom predlažemo da država obezbjedi poseban fond iz kojeg bi se vršila pozajmica opštinama za redovno funkcionisanje.
•    Dio sredstava koja su opredeljena kao bespovratna pomoć Crnoj Gori iz EU fondova, usmjeriti prema svim Opštinama srazmjerno veličini.
Set mjera koji se predlaže za građane i privredu biće upućen ka Skupštini Opštine da se izjasni po hitnom postupku.
Na osnovu svega iznešenog, smatramo da ćemo kao odgovorna lokalna uprava, u mjeri mogućeg i u okvirima zakonske regulative, maksimalno pomoći našim sugrađanima i privrednicima. U ovom vremenu svi moramo pokazati visok nivo odgovornosti, ali i razumjevanja i solidarnosti sa svima onima koji su se našli u nezavidnoj situaciji.