grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Stupile na snagu mjere Opštine Herceg Novi za pomoć građanima i privredi i racionalizaciju troškova

  • srijeda, 06 maj 2020 12:43

Zastava HNZaključak o utvrđivanju mjera i olakšica za prevazilaženje posljedica izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19, koji je donio predsjednik Opštine Herceg Novi stupio je na snagu.

Ovim potezom Opština pruža podršku građanima i privredi, te utvrđuje mjere za racionalizaciju troškova lokalne samouprave i zahtjeve prema Vladi Crne Gore kojim bi se olakšalo redovno funkcionisanje svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Mjere i olakšice za građane i privredu su sledeće:
- Oslobađanje plaćanja kamate za sva pravna i fizička lica po osnovu zaduženja poreza na nepokretnosti za 2020. godinu do 31.12.2020.godine;
- Odlaganje prinudne naplate po osnovu ukupnog dospjelog duga kada je u pitanju porez na nepokretnosti do 31.12.2020. godine, odnosno 31.03.2021. godine na osnovu sporazuma sa svakim dužnikom ponaosob i definisane dinamike po tom osnovu;
- Oslobađaju se plaćanja zakupa stanova u vlasništvu Opštine socijalno ugrožene kategorije stanovništva za vrijeme trajanja epidemije, na zahtjev zakupca;
- Oslobađanje plaćanja zakupa objekata ( poslovni prostori, privremeni objekti i dr. ) u vlasništvu Opštine, za subjekte koji ne rade u ovom periodu, zaključno sa proglašenjem kraja epidemije, a na zahtjev zakupca;
- Oslobađanje plaćanja komunalne takse za javne površine u funkciji ugostiteljskih terasa za vrijeme trajanja epidemije;
- Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica za 90 dana, za sve one koji ne obavljaju privrednu djelatnost usled epidemije korona virusa;
- Jednokratna pomoć za domaćinstva bez prihoda, oslobađanje od plaćanja računa za vodu i odvoz smeća za mjesece april, maj i jun 2020. godine;
- Oslobađanje plaćanja računa za odvoz smeća za sve privrednike koji ne rade za vrijeme trajanja epidemije, na zahtjev pravnog lica ili preduzetnika;
- Zabranjuju se utuživanja po osnovu računa za vodu i odvoz smeća za vrijeme trajanja epidemije, a nakon toga na bazi sklopljenog sporazuma sa svakim dužnikom definisati dinamiku plaćanja na rate;
- U periodu trajanja epidemije svim potrošačima omogućiti redovnu isporuku vode bez obzira na neizmirena dugovanja.
Mjere za racionalizaciju troškova lokalne samouprave:
- Ukidaju se prekovremeni sati za sve zaposlene u lokalnoj samoupravi izuzev zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja i Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora;
- Obustavlja se isplate varijabilnog dijela zarade, smanjuju se dodaci na zaradu i ukidaju naknade za rad u komisijama i radnim tijelima;
- Ukida se reprezentacija svim javnim funkcionerima;
- Uvode se mjere maksimalne ekonomičnosti i smanjivanja troškova po svim potrošačkim jedinicama budžeta Opštine;
- U periodu od 60 dana neće se pokretati otvoreni pozivi javnih nabavki, osim u hitnim postupcima u slučaju potrebe.
Zaključkom je određeno da će Opština Herceg Novi uputiti zahtjev Vladi Crne Gore da donese sledeće mjere koje treba da olakšaju funkcionisanje svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori:
- Odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za opštine, javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Opština sa mogućnošću reprograma tih obaveza do 30.06.2021. godine;
- Predlažemo izmjenu Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim se Opštinama omogučava duži rok za kratkoročna kreditna zaduženja ili pojednostavljenje procedure za dugoročno zaduženje;
- Kao alternativu ovom predlažemo da Država obezbjedi poseban fond iz kojeg bi se vršila pozajmica opštinama za redovno funkcionisanje;
- Dio sredstava koja su opredeljena kao bespovratna pomoć Crnoj Gori iz EU fondova,usmjeriti prema svim Opštinama srazmjerno veličini.