grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Zabrana loženja vatre na otvorenom od 01. juna i naredba o preventivnim mjerama zaštite od požara

  • utorak, 12 maj 2020 18:00

123Predsjednik Opštine Stevan Katić donio je Naredbu o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru u periodu od 1. juna do 30. septembra 2020. godine i Naredbu o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Herceg Novi u istom periodu.

Naredbom je zabranjeno loženje i upotreba vatre na otvorenom od 01. juna do 30. septembra, te određeno da je na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima moguće ložiti vatru isključivo uz odobrenje i dozvolu Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi.
Svi subjekti koji u pomenutom periodu namjeravaju ložiti i upotrebljavati vatru na otvorenom dužni su najkasnije tri dana prije izvršenja radnje obavijestiti Službu zaštite i spašavanja  Opštine Herceg Novi, podnošenjem prijave radi dobijanja dozvole. Pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre biće kažnjena shodno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.
Naredbom o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Herceg Novi u periodu od 01. juna do 30. septembra određeno je da su opštinski organi, Služba zaštite i spašavanja - Vatrogasna jedinica, preduzeća, ustanove i druga pravna lica, kao i građani, dužni da odmah preduzmu mjere za otklanjanje opasnosti od požara, a u slučaju izbijanja požara pristupe organizovanom gašenju.
„Svi subjekti na području Opštine Herceg Novi dužni su sprovoditi bezbjednosne mjere zaštite od požara organizovano i neprekidno, a naročito na lokalitetima i objektima gdje postoji visok rizik izbijanja požara: Luštica, park Savina, Debeli brijeg, kao i cjelokupno područje priobalnog zaleđa od Debelog brijega do Kamenara“, stoji u Naredbi.
Kako je navedeno, naređene mjere treba striktno sprovoditi u periodu od 01.06. do 30.09.2020. godine kada su mogućnosti izbijanja požara najviše, zbog meteroloških uslova i povećanog broja gostiju na teritoriji Opštine.
Naredbom je, između ostalog, prevdiđeno angažovanje čuvara u navedenom periodu u parku Savinska dubrava, pojasu Kameno - Borići, na Kruševicama, Vrbanju, poluostrvu Luštica, a u saradnji sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima Krtoli, Luštica, Bijela i Prijevor. Takođe, naređeno je čišćenje i košenje oko rizičnih objekata u zoni magistralnog puta, kao i da sve saobraćajnice budu dovedene u stanje za nesmetano korišćenje i prolaz vatrogasnih vozila.
Naredbom su određene konkretne mjere i aktivnosti u cilju otklanjanja opasnosti od požara, čijem sprovođenju i realizaciji moraju odmah da pristupe: preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština, skupštine stanara u stambenim zgradama na području opštine, turističke i radne organizacije, preduzeće „CEDIS“, Uprava za šume Crne Gore, Avanturistički park Vrbanj, kao i vatrogasna jedinica opštinske Službe zaštite i spašavanja.
Detaljnije o mjerama i aktivnostima možete pročitati u tekstu:

- Naredba o zabrani loženja i upotrebi vatre na otvorenom prostoru u periodu od 01. juna do 30. septembra 2020. godine.