grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Zakazana 13. redovna sjednica Skupštine opštine Herceg Novi za 17. jun

skupstina imagePredsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Nikola Samardžić zakazao je XIII (trinaestu) redovnu sjednicu za 17.06.2020. godine, sa početkom u 8.30 časova u Velikoj sali SOHN, sa sledećim predlogom dnevnog reda:

1. Predlog Odluke o upotrebi simbola Opštine Herceg Novi.
2. Predlog Odluke o pečatima Opštine Herceg Novi.
3. Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Herceg Novi.
4. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju ,,Parking servis’’ Herceg Novi DOO Herceg Novi (Sl.list CG- opštinski propisi’’, broj 29/13,4/14,12/17,35/17).
5. Predlog Odluke o visini vlasničkog udjela Opštine Herceg Novi u Fudbalskom klubu „IGALO 1929“.
6. Predlog Odluke o visini vlasničkog udjela Opštine Herceg Novi u Odbojkaškom klubu „ALBATROS“.
7. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice MBTS 10/0,4 kV, 2 x 1000kVA „Barington 2“ sa 10 kV priključnim kablovskim vodom.
8. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalnog puta u naselju Topla III.
9. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u Radničkoj ulici u Meljinama.
10. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Javne saobraćajnice u Baošićima.
11. Predlog Odluke o potvrđivanju  Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacionog kolektora „Kutsko polje“ u Zelenici. („Sl.list CG-opštinski propisi“ broj: 15/20)
12. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u naselju Kumbor-Olimpija.
13. Predlog Odluke o potvrđivanju Zaključka  o utvrđivanju mjera i olakšica za prevazilaženje poslijedica izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Sl.list CG-opštinski propisi“ broj: 14/20).
14. Informacija o preduzetim aktivnostima povodom pandemije COVID-19.
15. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o ravnopravnosti polova u Opštini Herceg Novi („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.20/15).
16. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Herceg Novi za period  2020. i 2021.godina.
17. Predlog Programa uređenja prostora za Opštinu Herceg Novi za 2020.godinu.
18. Izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa i službi za 2019. godinu.
19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO „Čistoća“ Herceg Novi za 2019.godinu.
20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2019.godinu.
21.    Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka i čitaonica“ Herceg Novi za 2019.godinu sa Izvještajem prihoda i rashoda za period 01.01.2019. do 31.12.2019.godine.
22. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković“za 2019.godinu.
23. Izvještaj o radu  sa Finansijskim izvještajem JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Herceg Novi za 2019.godinu.
24. Izbor i imenovanja:
- Predlog Rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Herceg Novi.
- Predlog Odluke o prestanku mandata člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizije Herceg Novi D.O.O.
- Predlog Rješenja o prestanku mandata članu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.
- Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove „Herceg fest“ Herceg Novi.
- Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrada i povelje Opštine Herceg Novi.
25. Odbornička pitanja i odgovori.

Materijale za sjednicu možete preuzeti оvdje.

Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća možete preuzeti ovdje.