grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Održana sjednica Skupštine opštine: Gotovo sve odluke usvojene jednoglasno

NAs02072020

Na danas održanoj 13. redovnoj sjednici Skupštine opštine Herceg Novi usvojeno je 25 odluka od značaja za grad, uglavnom jednoglasno. Za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabran je odbornik Boris Seferović (Demokratski front).

O tačkama dnevnog reda odlučivalo je 18 odbornika vladajuće koalicije, nakon što su odbornici Demokratske partije socijalista po izvršenoj prozivci napustili zasijedanje.

Jednoglasno, glasovima 18 odbornika usvojene su sve odluke odluka o utvrđivanju lokacija za postavljanje odnosno izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa: trafostanice MBTS 10/0,4 kV, 2 x 1000kVA „Barington 2“ sa 10 kV priključnim kablovskim vodom, lokalnog puta u naselju Topla III, kanalizacione infrastrukture u Radničkoj ulici u Meljinama, javne saobraćajnice u Baošićima, kanalizacionog kolektora „Kutsko polje“ u Zelenici, kanalizacione infrastrukture u naselju Kumbor-Olimpija, kanalizacionog kolektora „Kutsko polje“ u Zelenici i stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 250 kVA „Ratkovići“ sa 10 kV priključnim kablovskim vodom.

Većina odbornika lokalnog parlamenta podržala je i: Izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa i službi za 2019. godinu, Predlog Odluke o upotrebi simbola Opštine Herceg Novi, Predlog Odluke o pečatima Opštine Herceg Novi, Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Herceg Novi i Predlog Programa uređenja prostora za Opštinu Herceg Novi za 2020. godinu.

Na dnevnom redu bile su i tačke koje se tiču epidemije virusa kovid-19. Usvojen je Predlog Odluke o potvrđivanju Zaključka o utvrđivanju mjera i olakšica za prevazilaženje posljedica izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19, kao i Informacija o preduzetim aktivnostima povodom pandemije COVID-19.

Izglasane su i odluke iz oblasti građanskih i manjinskih prava: Predlog Odluke o izmjenama Odluke o ravnopravnosti polova u Opštini Herceg Novi, Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Herceg Novi za period 2020. i 2021. godina, kao i Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Opštini Herceg Novi, za period od 2020. – 2023. godine.

 

Odluke koje se odnose na sport takođe su jednoglasno usvojene: Predlog Odluke o visini vlasničkog udjela Opštine Herceg Novi u Fudbalskom klubu „IGALO 1929” i Predlog Odluke o visini vlasničkog udjela Opštine Herceg Novi u Odbojkaškom klubu „ALBATROS“.

Zeleno svijetlo većina prisutnih odbornika dala je i predlozima koji se odnose na rad javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština: Predlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju ,,Parking servis’’ Herceg Novi DOO Herceg Novi, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2019. godinu, Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka i čitaonica“ Herceg Novi za 2019. godinu sa Izvještajem prihoda i rashoda za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ za 2019. godinu, Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Herceg Novi za 2019. godinu. Sa dnevnog reda je na predlog predlagača povučen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO „Čistoća“ Herceg Novi za 2019.godinu.

Usvojeni su svi predlozi u okviru tačke Izbor i imenovanja: Predlog Rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine opštine, Predlog Odluke o prestanku mandata člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizije Herceg Novi D.O.O, Predlog Rješenja o prestanku mandata članu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove „Herceg fest“ Herceg Novi i Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrada i povelje Opštine Herceg Novi.