grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Potpredsjednici Opštine

Potpredsjednici opštine:

 - Danijela Đurović, mr ekologije i zaštite životne sredine

 - Miloš Konjević, dipl. menadžer

Biografije:

 - Mr Danijela Đurović rođena je 27. Marta 1973. godine u Kotoru. Osnovnu i dio srednje škole završila je u Herceg-Novom, a maturirala je u Peoria, država Ilinois, SAD. Zvanje diplomirani inžinjer menadžmenta stekla je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a magistrirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, odsjek biologija i stekla zvanje magistar ekologije i zaštite životne sredine. Bila je menadžer Opštine Herceg-Novi 2008-2012 godine i predsjednica Skupštine opštine Herceg-Novi 2012-2015 godine. Radno iskustvo započela je u firmi „Generalmarket“ d.o.o. Beograd na mjestu rukovodioca komercijalne službe u periodu 1996 – 2000 godine. Zaposlena je u „Čistoća“ d.o.o. Herceg-Novi od 2000. godine na poslovima strateškog razvoja i unapređenja sistema kvaliteta menadžmenta i nosilac je svih bitnih projekata i studija iz oblasti zaštite životne sredine. Autor je više naučnih radova iz oblasti zaštite životne sredine i stručni saradnik i konsultant iz oblasti upravljanja otpadom u zemlji i inostranstvu. Udata je i majka dva sina studenta.

- Miloš Konjević, rođen 12.08.1977.godine u Kotoru. Diplomirao je poslovni menadžment na fakultetu u Beogradu i stekao zvanje menadžera. Svoj radni staž započeo je 1997.godine od kad radi u više privatnih firmi. Od 2005.godine je privatni preduzetnik i suvlasnik je dva ugostiteljska objekta. U periodu od 2012/13 bio je upravnik Sportskog centra Igalo 2013-2015, predsjednik OFK Igalo 2015-2016, volontirao je u Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novi. Biran je u Skupštinu Opštine u tri mandata. Oženjen je i otac dva sina.

 


Nadležnosti

Izvod iz Statuta Opštine Herceg-Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 001/19 od 09.01.2019.)

Član 89

Potpredsjednik Opštine

Opština ima dva potpredsjednika.

Član 90

Potpredsjednik Opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima.
Potpredsjednik Opštine koga odredi predsjednik Opštine zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja funkciju, u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri.
Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika Opštine.
Izuzetno, u slučaju prestanka mandata predsjednika Opštine, potpredsjedniku Opštine koga odredi Skupština da vrši funkciju predsjednika Opštine, mandat traje do izbora novog predsjednika Opštine, u skladu sa zakonom.

Član 91

Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran razrješenjem, podnošenjem ostavke i po sili zakona.

Član 92

Potpredsjednik Opštine može biti razrješen prije isteka mandata ukoliko poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine ne obavlja u skladu sa zakonom.
Potpredsjednik Opštine može podnijeti ostavku, o čemu obavještava predsjednika Opštine.
Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat po sili zakona u slučajevima utvrđenim za prestanak mandata po sili zakona predsjedniku Opštine.