grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Predsjednik Skupštine

Predsjednik Skupštine: dr. Miloš Bigović

zvanje: doktor ekonomskih nauka

(izabran na I konstitutivnoj sjednici Skupštini opštine Herceg-Novi, održnoj 26.05.2017. godine)

Biografija

Dr Miloš Bigović rođen je 1983. godine u Herceg-Novom. U rodnom gradu je završio osnovnu i srednju školu. Doktor je ekonomskih nauka, doktorirao iz oblasti multivarijacione statistike na Univerzitetu u Ljubljani. Magistrirao je na Fakultutu političkih nauka, smjer međunarodni odnosi. Diplomirani je turizmolog i magistar turizma. Osnovne studije završio je prije roka, po ubrzanoj proceduri sa prosječnom ocjenom 9,73. Dobitnik je nagrade Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta. Objavio je niz značajnih naučnih radova u najprestižnijim svjetskim časopisima.

Radnu karijeru je započeo kao saradnik u nastavi na Fakultetu za turizam. Kratko je bio angažovan kao savjetnik predsjednika Opštine Herceg-Novi, nakon čega se profesionalno bavi poslovima projektnog menadžmenta u privatnom sektoru. Kao samostalni istraživač do sada je boravio u 40 zemalja.

Sa 22 godine izabran je za najmlađeg poslanika u Skupštini Crne Gore u istoriji crnogorskog parlamentarizma. Tri puta je biran za odbornika u Skupštini opštine Herceg-Novi.

Dugo godina se aktivno bavio karateom u Karate klubu Herceg-Novi, bio je prvak Crne Gore i Jugoslavije. Aktivno govori dva svjetska jezika. Oženjen je, otac dvoje djece.