grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javni poziv za zakup poslovnih prostora i postavljanje privremenih objekata u Baošiću

  • utorak, 19 maj 2020 09:06

Mjesna zajednica Baošić raspisala je Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora i lokacija za postavljanje objekata privremenog karaktera prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Predmet poziva su poslovni prostori ispod tribina plivališta u Baošići, lokacije za postavljanje objekta privremenog karaktera na katastarskim parcelama 769/1, 540/2 i 541, KO Baošić, kao i lokacije na katastarskoj parceli 412/2, KO Baošić – mjesna pijaca.

Mjesna zajednica Baošić je donijela odluku da zbog pandemije izazvane Kovid-19 izađe u susret budućim zakupcima, a tiče se plaćanja zakupnine na način što će polovinu od ukupnog ponuđenog zakupa uplatiti na žiro račun MZ na dan potpisivanja ugovora, a ostatak najkasnije do 01.08.2020.

Period podnošenja prijava je od 19.05. do 28.05.2020. godine. Otvaranje ponuda biće izvršeno javno dana 29.05. sa početkom u 18 časova.

O načinu i uslovima prijavljivanja detaljnije u primjeru Javnog poziva.