grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Istraživanje o potrebama za finansiranjem mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori

  • četvrtak, 24 decembar 2020 11:22

Ovo online istraživanje se sprovodi u okviru projekta „Poboljšanje pristupa finansiranju privatnog sektora za konkurentnost i inovacije“, koji se finansira iz fondova EU u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Projekat se sprovodi pod vođstvom Ministarstva ekonomskog razvoja u bliskoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta i Investiciono-razvojnim fondom (IRF) Crne Gore.

Opšti cilj projekta je da se poveća konkurentnost privatnog sektora sa fokusom na MMSP, između ostalog, i kroz razvoj Investicione strategije kojom se definišu odgovori na njihove finansijske potrebe. Svi podaci prikupljenu ovim istraživanjem biće predstavljeni isključivo kao zbirni rezultati. Istraživanje se nalazi na linku https://forms.gle/NKjftimAgWVLZf9M7

Individualni podaci o kompanijama koji budu prikupljeni tokom istraživanja se neće dijeliti sa drugim licima i/ili kompanijama. Za popunjavanje upitnika potrebno je 10-15 minuta.