grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Vladislav Velaš imenovan za sekretara za prostorno planiranje i izgradnju

  • srijeda, 09 oktobar 2019 12:33

VladoVelas2019Vladislav Velaš imenovan je za novog sekretara za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

Velaš je rođen 04.04.1977. godine u Kotoru, osnovnu i srednju školu završio u Herceg Novom. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja, 1995. godine upisuje Građevinski fakultet, geodetski smjer, u Beogradu. Po završetku studija počinje sa radom u kompaniji Energoprojekt, gdje tokom narednih 12 godina dolazi do pozicije vodećeg inženjera.
Tokom svog radnog angažmana, Velaš je radio u Crnoj Gori i Srbiji, u zemljama regiona i Evrope, ali i u Africi, specijalizirajući se u izgradnji velikih infrastrukturnih objekata.
Pored želje da doprinese unaprijeđenju kvaliteta života u gradu iz kojeg potiče, Velaš ističe da je u rukovodstvu Opštine Herceg Novi prepoznao energiju i inicijativu koje su usmjerene na brži i  kvalitetniji urbanistički razvoj grada.

Novom Odlukom o organizaciji rada lokalne uprave došlo je do reorganizacije Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, na način da je Služba glavnog gradskog arhitekte odvojena kao posebna služba. Posao glavnog gradskog arhitekte obavljaće dosadašnja sekretarka za prostorno planiranje i izgradnju Marina Sekulić.