Zahtjevi i obrasci

 

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalaze se, po pripadnosti grupisani, zahtjevi i obrasci zajedno sa obavještenjima o dokumentaciji koju  je neophodno predati. Zahtjevi se podnose na standardizovanim obrascima, koji se nalaze u .pdf formatu i mogu se preuzeti. Naznačenu administrativnu taksu možete uplatiti i na šalteru pošte u zgradi lokalne uprave (Odluka o lokalnim administrativnim taksama, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 003/11 od 19.01.2011, 029/13 od 02.10.2013, 008/14 od 24.03.2014, 025/15 od 17.07.2015, 032/15 od 18.09.2015).
Svi zahtjevi se predaju u Građanskom birou, osim ako nije drugačije naglašeno.

 

 

1. Matična služba, kultura i obrazovanje, stipendiranje

1.

 Prijava vjenčanja

2.

 Dokumenta koja se dobijaju u matičnoj službi

3.

 Finansiranje đačkog prevoza

4.

 Novčana naknada za razne vrste studentskih pomoći

5.

 Dodjela studentskih stipendija

6.

 Za dobijanje studentskih olakšica i studentskih stipendija

7.

 Usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u odgovarajući obrazovni program

8.

 Zahtjev za utvrđivanje posljednjeg usmjeravanja

9.

 Zahtjev za finansiranje đačkog prevoza sa seoskih područja

10.  Zahtjev za finansiranje đačkog prevoza učenika bez roditeljskog nadzora
11. Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći darovitim učenicima i studentima

2. Тurizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo

1.

 Prijava zanata

2.

 Zahtjev za dobijanje Odobrenja za izvođenje muzičkog programa

3.

 Odobrenje rada objekta mimo radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu

4.

 Uvjerenja o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju

5.

 Upis u registar preduzetnika-poljoprivrednika

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zahtjev za dobijanje odobrenja za pružanje turističkih usluga na kupalištu
16.
PRIJAVA O obavljanju djelatnosti pružanja usluga nautičkog turizma
17.
Prijava za obavljanje ugostiteljskih usluga - organizovanje kampa na svom zemljištu i upis u CTR
18.
Obrazac za prijavu ideja - Žensko preduzetništvo
19.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme praznika MIMOZE

20.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme novogodišnjih praznika

21.

Zahtjev za prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti

22.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava

23.

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti

24.

 Zahtjev za trajni prestanak obavljanja turističke djelatnosti

3. Stambeno komunalni poslovi, saobraćaj i ekologija

1.

 Izdavanje saobraćajne saglasnosti

2.

 Izdavanje odobrenja za ulazak vozila u zoni zabrane kretanja vozila

3.

 Izdavanje (Licence, odobrenja) za prevoz (putnika, tereta) u unutrašnjem drumskom saobraćaju

4.

 Izdavanje odobrenja za postavljanje reklama

5.

 Izdavanje odobrenja za radove na opštinskom putu

6.

 Izdavanje vodnih uslova

7.

 Izdavanje vodne saglasnosti

8.

 Izdavanje vodne dozvole

9.

 Postupak iseljenja

10.

 Zahtjev za izdavanje odobrenja za kretanje teretnih vozila ulicama sa ograničenjem nosivosti

11.

Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene izrade elaborata za projekte za koje se može zahtjevati izrada elaborata

12.

 Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

13.

 Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

4. Prostorno planiranje i izgradnja

1.

 Izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje, odnosno izgradnju pomoćnog objekta

3.

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova - privremeni objekat

4.

 Izdavanje upotrebne dozvole

5.
6.
7.
 
 

5. Finansije, porezi i takse (Lokalni javni prihodi)

1.

 Uputstvo za plaćanje iz inostranstva - Incoming Payment Instruction –swift

2.

 Prijava poreza na nepokretnost

3.

Zahtjev za brisanje zabilježbe tereta

4.

 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

5.

 Lokalne komunalne takse

6.

 Članski doprinos turističkim organizacijama

7.

 Boravišna taksa

8.

 Obračun građevinske dozvole

9.

 Umanjenje naknade za uređenje građevinskog zemljišta po osnovu rješavanja stambenog pitanja

10.

 Zahtjev za izdavanje uvjerenja-pravno lice

11.

 Zahtjev za izdavanje uvjerenja-fizičko lice

12.

 Žiro-računi lokalnih javnih prihoda

13.

 Neki važniji izvodi iz Zakona o porezu na nepokretnosti i iz Zakona o poreskoj administraciji

6. Ovjere, prepisi, radne knjižice

1.

 Ovjere

2.

 Radne knjižice

3.

 Uvjerenje o životu

4.

 Izdavanje kopija arhivskog materijala

5.

 Registracija ugovora o zapošljavanju radnika kod poslodavaca, odnosno vlasnika samostalnih trgovinskih, ugostiteljskih i zanatskih radnji

7. Socijalna pitanja, borilačko-invalidska zaštita, jednokratne pomoći

1. Socijalna pitanja i borilačko-invalidska zaštita

FaLang translation system by Faboba