grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Drugi javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora u Igalu

  • četvrtak, 01 novembar 2018 08:19

ZgradaOHNNatpis26092018Direkcija za imovinu raspisala je Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora u imovini Opštine Herceg-Novi putem dostavljanja zatvorenih ponuda.

Pravo učešća na javnom tenderu (prikupljanje ponuda) imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg-Novi. Rok za podnošenje ponuda je 7. novembar 2018.godine do 14 časova, do kada traje prijem pošte na Građanskom birou Opštine Herceg-Novi za taj dan. Otvaranje ponuda će biti održano 8. novembra u Velikoj sali Opštine Herceg-Novi u 9 časova.
O kriterijumima i uslovima učešća u Javnom pozivu pogledati u prilogu.