grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Javni poziv za davanje u zakup LED reklamnih tabli

  • petak, 23 novembar 2018 06:00

ZOpstine26112015Direkcija za imovinu Opštine Herceg Novi raspisala je Javni poziv za davanje u zakup LED reklamnih tabli putem javnog nadmetanja, na dvije lokacije u Igalu: preko puta parka Ilije Zekovića i u Ulici Sava Ilića, kod pošte.

Više o uslovima i načinu u tekstu Javnog poziva koji možete pročitati i preuzeti ovdje.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 50,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg Novi broj: 510-208-95 uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na javnom nadmetanju“.

Prijave se mogu dostavljati najkasnije zaključno sa 30.11.2018. godine do 14,00 časova, dok traje prijem pismena na Građanskom birou Opštine Herceg Novi za taj dan. Sve prijave pristigle na Građanski biro Opštine Herceg Novi nakon tog vremena će se smatrati neblagovremenim.

Javno nadmetanje će se održati 03.12.2018.godine u 9,00 časova, u velikoj Sali Opštine Herceg Novi, u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za svaku LED reklamnu tablu ponaosob. Nadmetanje će voditi komisija imenovana od strane Predsjednika Opštine Herceg Novi.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona: 031-321-052 lokal 255 ili neposredno u kacelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.