grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javni poziv za davanje u zakup promo kućica

  • petak, 14 decembar 2018 07:00

DPHNJUK  “Herceg fest” objavio je Javni poziv za davanje u zakup promo kućica putem javnog nadmetanja. Predmetne promo kućice se daju u zakup za potrebe izlaganja i prodaje hrane i pića tokom novogodišnjih i božićnih praznika u susret 50.Praznika mimoze, a početna cijena zakupa za svaku iznosi 400 eura za  mjesec dana.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju isključivo privredni subjekti registrovani za pružanje usluga prodaje hrane i pića, koji dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100,00 eura na žiro račun JUK Herceg Fest broj 510-6726-38  uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na javnom nadmetanju“.
Prijave se mogu dostavljati najkasnije zaključno sa četvrtkom 20.12.2018.godine do 14,00 časova predajom lično u kancelariji za prijem pismena JUK Herceg Fest u Dvorani Park. Sve prijave pristigle nakon tog vremena će se smatrati neblagovremenim.
Javno nadmetanje će se održati 21.12.2018.godine sa početkom u 9,00 časova u Dvorani Park, u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za svaku promo kućicu ponaosob. Nadmetanje će voditi komisija imenovana od strane Direktorice JUK Herceg Fest Herceg Novi.
Učesnicima koji ne budu proglašeni za prvorangirane, depozit će biti vraćen nakon zaključenja ugovora sa prvorangiranim prijavljenim licem, uplatom na njihove žiro račune.
Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona:  031/321452 ili neposredno u kacelarijama JUK Herceg Fest u Dvorani Park.
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Javni poziv (.pdf)

Lokacija Igalo (.pdf)

Lokacija Škver (.pdf)