grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Ponovni javni poziv za zakup promo-kućica: Povoljniji uslovi za zakupce

  • ponedjeljak, 24 decembar 2018 16:59

DPHNJavna ustanova kulture „Herceg Fest“ objavljuje ponovni javni poziv za  davanje u zakup promo kućica putem javnog nadmetanja, sa donekle izmijenjenim uslovima za konkurisanje.

Deset promo kućica izdaju se u zakup na period od 30.12.2018. godine zaključno sa 10.01.2019.godine, a početna cijena zakupa je 100 eura za navedeni period.
Kako zbog tehničkih problema oglašeni najpovoljniji ponuđači nisu mogli ući u posjed kućica u rokovima koji su predviđeni prethodnim javnim pozivom, to je donijeta nova odluka za davanje u zakup promo kućica na kraći vremenski periodu, kako bi se do početka zakupa ispunili svi uslovi za obavljanje djelatnosti u kućicama. Imajući u vidu da je vremenski period zakupa skraćen, početna cijena je umanjena na početnih 100 eura, kako bi se, uprkos kratkim rokovima, što veći broj ljudi zainteresovao za učešće u nadmetanju.
Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 27. 12. 2018. godine do 11 sati, nakon čega će u 12 sati početi procedura javnog nadmetanja u prostorijama JUK „Herceg Fest“.
Detalje javnog poziva možete pogledati i preuzeti ovdje.

Lokacija Igalo (.pdf)

Lokacija Škver (.pdf)