grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Raspisan Drugi javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja

  • četvrtak, 27 jun 2019 07:00

2JPoziv26062019Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi  objavljuje Drugi javni poziv za davanje u zakup objekata i  lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja za koje nije pristigla nijedna prijava nakon prvog Javnog poziva br.02-7-4041-8/2019 od 14.06.2019.godine.

Opština Herceg Novi daje u zakup objekte i lokacije za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2019. godine u periodu od 01.07.- 01.10.2019.godine. Lokacije i objekti nalaze se u Igalu, Herceg Novom, Meljinama i Zelenici.

Rok za podnošenje ponuda je sedam dana od objavljivanja javnog poziva.

Javno nadmetanje - aukcija će se održati 04.07.2019 .godine u  8.30 časova u velikoj sali Opštine Herceg-Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za svako nadmetanje ponaosob. Registracija učesnika će biti obavljena istog dana, u sali Opštine Herceg Novi sa početkom u 8.00 časova.

Spisak lokacija, kao i detalje koji se tiču uslova za učešće na javnom nadmetanju, potrebne dokumentacije i načina dostavljanja ponuda možete pogledati ovdje.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj. 88 na trećem spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.
 
Bliža obavještenja po osnovu ovog Javnog poziva možete dobiti na telefon: 031-321-052, lokal 260  ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.