grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javni pozivi za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja

  • subota, 06 jul 2019 07:00

3JPoz05072019Opština Herceg Novi objavljuje treći javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera za sezonu 2019. godine u periodu od 01.07.-01.10.2019. godine, na lokacijama u Igalu, Meljinama i Zelenici.

Opština Herceg Novi objavljuje i drugi javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera za sezonu 2019. godine u periodu od 01.07.-01.10.2019. godine, na lokacijama u Igalu, Herceg Novom i na Toploj.

Takođe, Opština Herceg Novi objavljuje prvi javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata u periodu od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja trajanja ugovora, na lokacijama u Igalu.

Sve detalje o lokacijama, uslovima učešća i načinu prijave možete pročitati i preuzeti ovdje.

Rok za podnošenje ponuda je sedam dana od objavljivanja javnog poziva.
Javno nadmetanje - aukcija će se održati 16.07.2019. godine u  8.30 časova u velikoj sali Opštine Herceg-Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za svako nadmetanje ponaosob. Registracija učesnika će biti obavljena istog dana na istom mjestu, pola sata ranije.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj. 88 na trećem spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.
Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031/321-052 lokal 260  ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.