grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Treći javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacije za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja

  • srijeda, 17 jul 2019 07:00

ZOP2017Opština Herceg Novi objavila je treći javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacije za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja. Predmet Javnog poziva su lokacije za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2019. godine, u periodu od 01.07. do 01.10.2019. godine.


Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj. 88 na trećem spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 50,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg Novi, broj: 510-208-95, uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na javnom nadmetanju“.
Javno nadmetanje - aukcija će se održati narednog radnog dana, tačnije 22.07.2019. godine u 08.30, u Velikoj sali Skupštine opštine Herceg Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za svako nadmetanje ponaosob.
Nadmetanje će voditi Komisija imenovana od strane Predsjednika Opštine Herceg Novi. Registracija učesnika će se obaviti 22.07.2019. godine u sali Skupštine opštine Herceg Novi sa početkom u 8.00 časova.
O detaljima i uslovima učešća na javnom nadmetanju više u primjeru Javnog poziva.