grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javni poziv za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenog objekta- parkirališta

  • četvrtak, 06 februar 2020 07:00

HN aerialOpština Herceg-Novi objavila je prvi javni poziv za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremnog objekta – parkirališta putem javnog nadmetanja.

Kako stoji u Javnom pozivu, predmetna lokacija na dijelu katastarske parcele br.1992/4, upisane u L.N.203 K.O.Podi, u površini od 335m2 daje se u zakup na period od 5 godina za potrebe postavljanja privremenog objekta- parkirališta.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetnu lokaciju u Sekretarijatu za prostorno planiranje i izgradnju – zgrada Opštine Herceg Novi, kancelarija broj 88, treći sprat, u vrijeme prijema stranaka.

Ponude se mogu dostavljati zaključno sa 12.02.2020.godine, do 14 časova dok traje prijem pismena u Građanskom birou.

Javno nadmetanje - aukcija će se održati narednog radnog dana, 13.02.2020. godine u 9.30 časova u velikoj sali Opštine, u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje..

Registracija učesnika će se obaviti 13.02.2020.godine u sali Opštine Herceg Novi sa početkom u 9:15 časova.

Detalje o uslovima zakupa, pravu učešća, neophodnoj dokumentaciji i načinu dostavljanja ponuda možete pročitati i preuzeti ovdje.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052 (lokal 260) ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.