Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora u Bijeloj putem javnog nadmetanja

ZgradaOPSTINE2020Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je prvi Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora u svojini Opštine Herceg Novi putem javnog nadmetanja. Predmet javnog poziva je poslovni prostor u Bijeloj-Pijavica površine 44m2, koji se daje u zakup na period od pet godina za potrebe trgovine na malo.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetni poslovni prostor u Bijeloj svakog radnog dana od 8 do 14 časova sa sekretarom Mjesne zajednice Bijela. Početna cijena zakupa utvrđena je na osnovu izvještaja o procjeni tržišne vrijednosti zakupa nekretnine i iznosi 420 eura mjesečno.

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 12.03.2020. godine, do 14 časova dok traje prijem pismena u Građanskom birou.

Javno nadmetanje će biti održano narednog radnog dana, 13.03.2020. godine u 9.30 časova u velikoj sali Opštine Herceg-Novi. Registracija učesnika će biti obavljena neposredno prije aukcije, sa početkom u 9.15 časova.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva možete dobiti pozivom na broj telefona: 031-321-052 (lokal 260) ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.

Više detalja o pravu učešća, potrebnoj dokumentaciji, načinu dostavljanja ponuda, obavezama zakupca i načinu izbora naći ćete ovdje.

FaLang translation system by Faboba