grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Drugi javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja

  • utorak, 26 maj 2020 08:55

omladinski park igaloOpština Herceg Novi objavljuje drugi javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2020. godine.

Predmet Drugog javnog poziva su sedam lokacija i objekata u Igalu, pet na Toploj i pet u Herceg Novom.
Objekti i lokacije daju se u zakup u periodu od 01.06.2020.– 01.10.2020.godine, osim lokacija pod rednim brojem 7. za koju je period od 15.06.2020. – 15.09.2020.godine.
Rok za podnošenje ponuda je 01.06.2020.godine, do 14 časova dok traje prijem pismena u Građanskom birou Opštine Herceg-Novi.
Javno nadmetanje - aukcija će biti održana narednog radnog dana, tačnije 02.06.2020. godine sa početkom u 9:30 časova u velikoj sali Opštine Herceg-Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje. Registracija učesnika će biti objavljena petnaest minuta prije aukcije.
Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj. 88 na trećem spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.
Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052, lokal 260 ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.
Više detalja o lokacijama i privremenim objektima, početnim cijenama, pravu učešća, potrebnoj dokumentaciji i načinu izbora najpovoljnijeg zakupca možete saznati ovdje.