Objavljen Javni poziv poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk putem javnog nadmetanja za dvije lokacije

JavniPoziv29052020Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavila je Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk putem javnog nadmetanja.

Na ovaj način, Opština Herceg Novi je objavila drugi javni poziv za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk – Igalo, kod hotela Vojvodina, lokacija K.2 na kat. parceli 2570/1 K.O.Topla, namjene provremeni objekat za trgovinu i usluge, površine 9m2, dužina zakupa 4 godine od zaključenja ugovora, sa početnom cijenom zakupa u iznosu od 1.370,00 eura godišnje; kao i prvi javni poziv za davanje u zakup lokacije za postavljanje provremenih objekata tipa kiosk – Savina, Dubrava, lokacija K2. na kat.parceli 2581/1 K.O.Topla, namjene privremni objekat za trgovinu i usluge, površine 12m2, dužina zakupa 4 godine od zaključenja ugovora, sa početnom cijenom zakupa u iznosu od 1.080,0 eura godišnje.

Prijave se mogu dostavljati najkasnije zaključno sa 10.07.2020.godine do 14,00 časova dok traje prijem pismena na Građanskom birou Opštine Herceg Novi za taj dan. Sve prijave pristigle na Građanski biro Opštine Herceg Novi nakon tog vremena će se smatrati neblagovremenim.

Javno nadmetanje će se održati 15.07.2020.godine sa početkom u 9,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine, u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za svaku lokaciju ponaosob. Nadmetanje će voditi komisija imenovana od strane Predsjednika opštine.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona: 031-321-052 lokal 260 ili neposredno u kacelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.

O detaljima više u primjeru Javng poziva.

FaLang translation system by Faboba