grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Drugi javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila

  • ponedjeljak, 25 jul 2016 14:37

ZOpstine20072016Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je Drugi javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda.

Opširnije...

Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda

  • ponedjeljak, 04 jul 2016 14:11

ZOP2016Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda.

Opširnije...

Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera

  • ponedjeljak, 16 maj 2016 08:27

barke25 sDirekcija za imovinu obavještava da je donešena Odluka o davanju u zakup lokacija u imovini Opštine Herceg-Novi, za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja. Takođe,  objavljuje i  Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja.

Opširnije...

Javni poziv za davanje u zakup nepokretnosti

  • utorak, 27 oktobar 2015 09:56

ZgradaOpstineDirekcija za imovinu objavljuje Javni poziv za davanje u zakup nepokretnosti katastarski označenih kao dijelovi kat.parc.br. 609, 1336, 2570/1 sve u K.O.Topla, kat.parc. 649/1 K.O. Herceg-Novi i kat.parc.br.295 K.O. Bijela u imovini Opštine Herceg-Novi putem javnog nadmetanja.

Opširnije...