grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Peti javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila

  • petak, 23 septembar 2016 12:32

OPSTINA2016Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je Peti javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda.

Opširnije...

Četvrti javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila

  • srijeda, 31 avgust 2016 14:20

ZOP2016Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je Četvrti javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem neposredne pogodbe.

Opširnije...

Treći javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila

  • petak, 12 avgust 2016 08:02

Opstina2016Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je Treći javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda.

Opširnije...

Drugi javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila

  • ponedjeljak, 25 jul 2016 14:37

ZOpstine20072016Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je Drugi javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda.

Opširnije...

Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda

  • ponedjeljak, 04 jul 2016 14:11

ZOP2016Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda.

Opširnije...